Loading

Globalny łańcuch dostaw i zaopatrzenie

Wdrażanie idei The Connected Enterprise

Globalny łańcuch dostaw i zaopatrzenie

Nasz zespół ds. globalnego łańcucha dostaw i zaopatrzenia dąży do osiągnięcia najlepszych w swojej klasie wyników w zakresie wydajności, dostaw, jakości i ograniczania ryzyka w ramach swojej bazy zaopatrzenia. Skupiamy się na zapewnieniu połączonego łańcucha dostaw i rozwiązań w zakresie automatyki, co jest kluczowym czynnikiem różnicującym, który dostarcza korzyści i pomaga naszym klientom w rozwiązywaniu unikalnych problemów produkcyjnych. Przestrzegamy najwyższych standardów integralności i staramy się minimalizować wpływ na środowisko naturalne.


Nasza wizja

Dążymy do zapewnienia klientom najwyższego poziomu usług i jakości. Naszą misją jest maksymalizacja wartości dla klienta przez w pełni zintegrowany łańcuch dostaw i usługi związane z cyklem żywotności produktu.

Tworzymy przewagę konkurencyjną zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów poprzez:

  • działanie w środowisku charakteryzującym się niekwestionowaną etyką i uczciwością;
  • terminowe wprowadzanie na rynek wysokiej jakości produktów i wspieranie skutecznego zarządzania ich cyklem żywotności;
  • zapewnianie terminów realizacji i usług światowej klasy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów całkowitych;
  • ciągłe doskonalenie procesów, aby stały się branżowymi wzorcami odniesienia.

Kariera w dziale globalnego łańcucha dostaw i zaopatrzenia

Dział łańcucha dostaw i zaopatrzenia strategicznego Rockwell Automation jest globalnym centrum doskonałości. Obejmuje funkcje związane z logistyką, zarządzaniem zapasami, dostawami i zaopatrzeniem, do których zawsze poszukuje się najlepszych talentów.


Nasi obecni i przyszli dostawcy

Aplikacja sterowania dla branży produkcyjnej, zapewniająca obecnie najwięcej korzyści

Każdy z dostawców, z którymi współpracujemy, pomaga nam w zapewnieniu, by nasze produkty i usługi spełniały najwyższe standardy i oczekiwania klientów.  Współpracujemy z dostawcami oferującymi najlepszą jakość, technologię, czas realizacji i poziom usług po konkurencyjnych cenach na rynku.

W przyszłości nasi dostawcy będą częścią w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw. Dzięki temu będą mogli zarządzać wieloma rodzajami ryzyka, co pozwoli nam reagować na konkretne potrzeby klientów.


Różnorodność dostawców

Wierzymy, że dzięki indywidualnym doświadczeniom możemy wspólnie spełniać potrzeby klientów. Doświadczenia wzbogacają naszą pracę na rzecz poprawy jakości życia innych ludzi, sprawiając, że świat staje się bardziej wydajny i zrównoważony. Różnorodność dostawców jest imperatywem biznesowym i stanowi nieodłączny element naszej działalności.

Program różnorodności dostawców podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz współpracy z wykwalifikowanymi, zróżnicowanymi dostawcami. Nieustannie opracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie zasilania, sterowania i obsługi informacji na całym świecie.


Działania dotyczące łańcucha dostaw

Korzystanie z okazji. Minimalizacja ryzyka. Wdrażanie w życie naszych wartości.

Poszanowanie praw człowieka, uczciwe praktyki zatrudnienia i humanitarne warunki pracy to podstawowe elementy naszych minimalnych oczekiwań wobec wszystkich dostawców. Ponadto współpracujemy z dostawcami, aby poznać prawdopodobieństwo obecności w naszych produktach minerałów z obszarów objętych konfliktami. Regularnie przeprowadzamy wobec dostawców analizy należytej staranności i zapewniamy szkolenia na temat handlu ludźmi i pracy przymusowej. Stale monitorujemy zmiany regulacyjne i legislacyjne w USA związane z rozdziałem 1502 ustawy Dodd-Frank Reform Act.

Oświadczenie dotyczące ustawy o współczesnym niewolnictwie

Firma Rockwell Automation UK Ltd. podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi w ramach prowadzonej działalności i łańcucha dostaw.

Oświadczenie dotyczące łańcucha dostaw minerałów z obszarów objętych konfliktami

Rockwell Automation przestrzega przepisów dotyczących minerałów, które pochodzą z obszarów objętych konfliktami i współpracuje z dostawcami, aby odpowiedzialnie kupować materiały i komponenty wykorzystywane w swoich produktach.

Formularz SD dotyczący minerałów z obszarów objętych konfliktami

Raport na temat minerałów z obszarów objętych konfliktami dla firmy Rockwell Automation, zawierający terminy zdefiniowane w specjalistycznym raporcie ujawniającym.

Ogólne informacje na temat minerałów z obszarów objętych konfliktami

Ogólne informacje o przestrzeganiu przez nas przepisów dotyczących minerałów z obszarów objętych konfliktami.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Korzystając z doświadczenia branżowego, oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatykę.