Loading

Etyka i zgodność

Nasze zaangażowanie w praktyki z zakresu odpowiedzialnego biznesu

Etyka i zgodność

Rockwell Automation dąży do zachowania najwyższych standardów etyki, uczciwości i zgodności. Uczciwe postępowanie stanowi fundament naszego globalnego sukcesu. To także jeden z głównych powodów, dla którego od ponad wieku jesteśmy uznawani za lidera biznesu. Właśnie dlatego wielokrotnie zaliczano nas do grona najbardziej etycznych firm na świecie.


Dążenie do wysokich standardów etycznych

Wszyscy oczekujemy od partnerów i dostawców przestrzegania wysokich standardów etycznych. Naszymi zasadami przewodnimi są uczciwość, sprawiedliwość, jakość i szybkość reakcji, a uczciwość postrzegamy jako podstawową wartość w każdej transakcji biznesowej.

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe nie podlega dyskusji. Nasi pracownicy, kierownicy i dyrektorzy działają uczciwie we wszystkich kontaktach z klientami, partnerami, udziałowcami i rządami. Przestrzegają oni wymogów naszego kompleksowego programu etycznego. Nasz Kodeks postępowania określa zasady, których przestrzegamy w trakcie pracy, a także stanowi ramy dla wszystkich naszych decyzji i działań.


Ludzie

Wszyscy nasi pracownicy i każda osoba, która wykonuje pracę dla firmy Rockwell Automation lub w jej imieniu, są traktowani z szacunkiem i godnością. Stosujemy zasadę zera tolerancji dla dyskryminacji i nękania, a także przemocy i posiadania broni w miejscu pracy.


Przeciwdziałanie korupcji

Jesteśmy przeciwni wszelkim formom korupcji. Aktywnie monitorujemy przestrzeganie przepisów w naszej działalności biznesowej oraz w działaniach osób, które nas wspierają i reprezentują.


Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są ważnymi czynnikami trwałego sukcesu naszej firmy, pracowników i planety.


Handel

Przestrzegamy zasad i przepisów, które dotyczą importu lub eksportu produktów, części, materiałów, oprogramowania i technologii dla firmy Rockwell Automation lub w jej imieniu.


Kodeks postępowania PartnerNetwork

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do przestrzegania norm etycznych Rockwell Automation oczekuje, że każdy członek sieci partnerskiej Rockwell Automation PartnerNetwork™ będzie przestrzegać obowiązujących przepisów i stosować się do Kodeksu postępowania PartnerNetwork. W ten sposób będziemy współpracować z bezkompromisową uczciwością, aby dostarczać klientom końcowym pożądane i oczekiwane korzyści.

Zadaj pytanie lub zgłoś problem etyczny

Jeśli masz pytania lub chcesz zgłosić konkretne wątpliwości związane z etyką lub zgodnością, skontaktuj się z nami.