Loading

Zasady BHP i ochrony środowiska

Nasze zobowiązanie dotyczące produktywnego i zrównoważonego świata

Naszym celem jest bardziej produktywny i zrównoważony świat. Wszystko zaczyna się od podejścia do własnej firmy, pracowników, działalności oraz naszego wpływu na środowisko. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwa pracowników. Wdrażamy i utrzymujemy systemy zarządzania BHP i ochroną środowiska zgodnie z normami OHSAS 18001 i ISO 14001.


Polityka ochrony środowiska

Wykazany najwyższy standard globalnego zarządzania działaniami na rzecz ochrony środowiska

Nasza polityka opiera się na założeniu, by nie poprzestawać na ścisłym przestrzeganiu przepisów, ale działać w interesie społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Zobowiązaliśmy się do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania środowiskowego oraz działań obejmujących ochronę zasobów i zapobieganie zanieczyszczeniu. Budujemy kulturę opartą na zaufaniu, pracy zespołowej, odpowiedzialności, partnerstwie i komunikacji z pracownikami, dostawcami, klientami i organizacjami zewnętrznymi.

Poznaj produkcję zrównoważoną
English

Firma Rockwell Automation stawia sobie za cel osiągnięcie najwyższego standardu w zakresie globalnego zarządzania działaniami na rzecz ochrony środowiska.

中文

罗克韦尔自动化将不断提升环境管理水平,并致力于展现全球环境管理的新高度。

Deutsch

Bei Rockwell Automation genießt der Umweltschutz weltweit höchste Priorität.

Español

Rockwell Automation está comprometido en demostrar el más alto estándar de administración ambiental en todos los lugares donde operamos.

Français

Rockwell Automation s'engage à respecter les normes les plus strictes de gestion globale de l'environnement.

한국어

로크웰 오토메이션은 글로벌 환경관리의 국제 표준에 맞추기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

Polski

Rockwell Automation stosuje najwyższe standardy w zakresie globalnego zarządzania działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Português

A Rockwell Automation está comprometida em demonstrar o mais alto padrão em Gestão Ambiental em todos os locais onde operamos.


Wpływ na środowisko naturalne

Naszym celem jest bardziej produktywny i zrównoważony świat.

Nasza misja polegająca na poprawie jakości życia zaczyna się od nas, a działania podejmowane przez nas każdego dnia sprawiają, że świat staje się bardziej produktywny i zrównoważony. Czołowe indeksy i organizacje wciąż uznają nas za lidera zrównoważonego rozwoju. Nadal odczuwamy pozytywny wpływ na środowisko wywierany przez zielony dach posiadającej certyfikat LEED siedziby naszej firmy w Milwaukee w stanie Wisconsin.


Zasady bezpieczeństwa

Najwyższy standard bezpieczeństwa i higieny pracy

Firma Rockwell Automation zobowiązała się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz zachowania najwyższego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo i zdrowie naszego personelu są główną troską firmy i pracowników. Dotyczą one produkcji, rozwoju, jakości, wpływu na środowisko i dystrybucji naszych produktów i usług. Bezpieczeństwo stanowi jeden z elementów naszej działalności oraz odpowiedzialność wszystkich pracowników. Z myślą o ciągłej poprawie określamy i monitorujemy cele oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa.

Poznaj nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
English

Firma Rockwell Automation zobowiązała się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz zachowania najwyższego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Español

Rockwell Automation está comprometido en cumplir con las regulaciones de seguridad y demostrar el más alto nivel de desempeño en seguridad y salud ocupacional.

Polski

Firma Rockwell Automation jest zaangażowana w przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa zawodowego oraz przestrzega norm związanych z ochroną zdrowia.

Português

A Rockwell Automation está comprometida em cumprir com os regulamentos de segurança e em demonstrar o mais alto padrão em Saúde e Segurança ocupacional.


Certyfikaty i obiekty zarejestrowane

Norma środowiskowa ISO 14001

Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia najwyższego standardu w zakresie globalnego zarządzania działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Obiekty zarejestrowane zgodne z normą ISO 14001 i certyfikaty

Norma bezpieczeństwa OHSAS 18001

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz zachowania najwyższego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obiekty zarejestrowane zgodne z normą OHSAS 18001 i certyfikaty
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży, oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację.