Loading

Kultura włączenia i różnorodności

Naszym najcenniejszym zasobem są ludzie. Poszerzamy ludzkie możliwości.

Kultura włączenia i różnorodności

Wspieramy różnorodność i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu, co pozwala nam w pełni wykorzystywać zalety innowacyjności i pracy zespołowej, realizując nasze zobowiązania względem pracowników, klientów i udziałowców.


Obraz naszych pracowników

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na pracowników, a fundamentem sukcesu jest tworzenie środowiska, w którym wszyscy pracownicy mogą i chcą wykonywać swoją pracę jak najlepiej. W naszej strukturze demograficznej pracowników na całym świecie nadal notujemy rosnącą reprezentację kobiet, a w Stanach Zjednoczonych — osób różnych ras i pochodzenia etnicznego.


Wyróżnienia

Nasza reputacja i kultura różnorodności pozwalają przyciągać i zatrzymywać największe talenty. Otrzymujemy wyróżnienia za otwartą i innowacyjną kulturę światowej klasy.


Społeczność

Wspieramy organizacje i możliwości, dzięki którym tworzymy zróżnicowany i wykwalifikowany personel. Skupiając uwagę na kształceniu w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz na usuwaniu barier społecznych, ekonomicznych i edukacyjnych, przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których żyjemy i pracujemy.


Kariera

Włączenie napędza naszą innowacyjność, postęp i tworzy środowisko, w którym każdy może i chce wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Wiemy, że różnorodność jest czymś więcej niż tylko strategią rekrutacyjną — to wymóg biznesowy. Podczas rekrutacji celowo stawiamy na różnorodność, chcąc pokazać przyszłym pracownikom prawdziwy obraz naszej kultury, aby wiedzieli, czego mogą się spodziewać.


Różnorodność dostawców

Zróżnicowana baza dostawców zapewnia nam lepsze relacje z nimi, lepsze ceny oraz najszerszy możliwy zakres doświadczeń i wiedzy. Pomaga nam to nie tylko rozwiązywać najtrudniejsze problemy klientów, ale także przyczyniać się do rozwoju ekonomicznego społeczności, w których żyjemy i uczymy się oraz którym przewodzimy i służymy.


Kultura włączenia

Tworzymy kulturę włączenia przez uświadamianie wpływu i wartości różnic oraz dynamiki grupy we wszystkich naszych interakcjach; zrozumienie i usunięcie barier w naszym procesie, procedurach i codziennych interakcjach oraz tworzenie różnorodności przez budowanie i wzmacnianie współpracy z kanałem, klientami, pracownikami, społecznościami i innymi interesariuszami — dzieląc się naszymi praktykami w ramach kultury włączenia.​

Nasza wizja i strategia

Wspieramy różnorodność i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu, co pozwala nam w pełni wykorzystywać zalety innowacyjności i pracy zespołowej, realizując nasze zobowiązania względem pracowników, klientów i udziałowców.

Odważne rozmowy

Jednym z najważniejszych wyróżników jest nasza kultura, która zachęca do odważnych rozmów o różnorodności i włączeniu w miejscu pracy. Celem jest stworzenie silniejszych relacji partnerskich w miejscu pracy, przez ułatwianie zrozumienia problemów, które mogą przeszkodzić w tworzeniu otwartego środowiska pracy.

Szkolenie z zakresu włączenia

Świadomość i szkolenia są elementami naszej strategii włączenia. Koncentrujemy się na uświadamianiu wpływu i wartości różnic oraz dynamiki grupy, a także wpływu uprawnień. Nasza oferta szkoleń z zakresu włączenia obejmuje różne działania: empiryczne laboratoria i konferencje szkoleniowe, globalne szkolenia z zakresu nieświadomych uprzedzeń, warsztaty dotyczące włączenia oraz szkolenia dla liderów.

Grupy Zasobów Pracowniczych

13 naszych Grup Zasobów Pracowniczych rozwija różnorodne i inspirujące środowisko, w którym pracownicy mogą budować relacje i dbać o własny rozwój osobisty i zawodowy, jednocześnie przyczyniając się do sukcesu naszej firmy.

Zespoły wdrożeniowe ds. włączenia

Nasze sponsorowane i wspierane przez kadrę kierowniczą globalne zespoły wdrożeniowe ds. włączenia otrzymały zadanie usunięcia barier na drodze do włączenia w miejscu pracy. Ściśle współpracują one z naszym Centrum Wiedzy o Kulturze Włączenia w celu podnoszenia świadomości i wdrażania programów na szczeblu lokalnym, zapewniając dalsze ugruntowanie działań z zakresu włączenia i zróżnicowania w całej organizacji.

Wdrożenie kultury zrównoważonego rozwoju

Zmiany muszą zacząć się od góry, gdzie liderzy zobowiązują się do uzyskania wymiernych wyników i nakładają odpowiedzialność na swoje zespoły. W 2017 roku po otrzymaniu nagrody Catalyst Award prezes i dyrektor generalny Blake Moret podpisał dwie deklaracje na dowód naszego zobowiązania do pogłębiania różnorodności i włączenia w miejscu pracy.

Za pomocą tych programów nasi liderzy kształtują miejsce pracy, w którym pochodzenie z różnych środowisk, różne punkty widzenia i doświadczenia są mile widziane, szanowane i cenione.


Bold Conversations on Inclusion & Diversity

W firmie Rockwell Automation wiemy, że przez włączenie tworzymy środowisko, w którym każdy może najlepiej wykonywać swoją pracę, a przez angażowanie poprawiamy wydajność pracowników i wyniki firmy oraz zwiększamy lojalność klientów. Nasza seria filmów Bold Conversations on Inclusion & Diversity przedstawia 10 sesji z udziałem różnych ekspertów wyjaśniających, jak kultura, pomoc dla lokalnych społeczności, różnorodność dostawców i nacisk na talenty mogą wpływać na działalność firmy.


Zasoby dotyczące walki z rasizmem

Firma Rockwell Automation dba o dobro społeczności czarnoskórych i ludzi o różnych kolorach skóry oraz solidaryzuje się z nimi. Potępiamy rasizm i wszelkie formy dyskryminacji, gdyż nie ma na nie miejsca w naszych społecznościach. Zmiany mają swój początek w każdym z nas, a zaczynają się od słuchania i uczenia się.