Loading

Odpowiedzialność korporacyjna

Inteligentna, bezpieczna i zrównoważona produkcja

Main Image

W Rockwell Automation łączymy ludzką wyobraźnię z potencjałem technologii, aby zmaksymalizować nasze możliwości. Naszym obowiązkiem, a jednocześnie zaszczytem, jest realizowanie oczekiwań klientów, akcjonariuszy i pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie. Dążymy przy tym do zapewnienia, że nasza działalność stanowi odzwierciedlenie naszych wartości, a ponadto chcemy wywierać pozytywny wpływ na otoczenie, polegając na strategii odpowiedzialności korporacyjnej.


Trzy filary naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej

  • Świadomi ekologicznie klienci — pomagamy naszym klientom osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, wywierać pozytywny wpływ na świat.
  • Firma zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju — tworzymy innowacyjne i ekologiczne produkty i rozwiązania, a także promujemy kulturę, w której pracownicy mogą wypełniać swoje obowiązki w sposób bezpieczny, przyjazny środowisku i odpowiedzialny.
  • Społeczności zdolne do zrównoważonego rozwoju  — wspieramy społeczności, w których sąsiedztwie prowadzimy działalność i w których mieszkamy, by pozostawić pozytywny ślad również tam.

Międzynarodowe wyróżnienia z tytułu praktyk w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej


Raport za 2019 r.

Nasz raport przedstawia postęp firmy zarówno w dziedzinie kontynuowanych inicjatyw leżących u podstaw naszej tożsamości, jak i nowych przedsięwzięć. W miarę dojrzewania naszej strategii coraz więcej uwagi poświęcamy kształtowaniu przyszłości. Międzydyscyplinarny, międzynarodowy zespół przeprowadza rozbudowaną analizę najistotniejszych kwestii z punktu widzenia naszych interesariuszy, aby określić obszary, w których możemy przyczynić się do ważnych zmian, a także sposoby realizacji tego zadania. W kolejnych latach będziemy udostępniać wyniki tej analizy wraz ze zaktualizowanymi i uszczegółowionymi na jej podstawie priorytetami w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Dostępny w wielu wersjach językowych:

Zobacz raport za 2018 r.

Zobacz raport za 2017 r.

Twoja opinia jest dla nas ważna. Weź udział w krótkiej ankiecie, aby powiedzieć nam, co sądzisz o raporcie na temat odpowiedzialności korporacyjnej.

Przesłanie od naszego prezesa i dyrektora generalnego Blake’a Moreta

„Od momentu utworzenia naszej firmy ponad wiek temu pomagamy branży przemysłowej zwiększać produktywność i promować jej zrównoważony rozwój. Wiemy, że możemy polegać na każdym z naszych pracowników rozsianych po całym świecie, a oni wiedzą, że mogą polegać na nas. Klienci również pokładają w nas zaufanie, mając pewność, że dla nich stawimy czoła każdemu wyzwaniu. I wreszcie społeczności, które nazywamy naszym domem. To dzięki nim istniejemy. Dlatego zasługują na coś więcej niż nasza obecność — chcemy w nie inwestować”.

Blake Moret