Loading

Uczciwość i zrównoważony rozwój

Prowadzenie działalności z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie etyki i uczciwości

Nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego prowadzenia działalności pozostaje niezmiennie silne. Firma Rockwell Automation zachowuje uczciwość i wymaga jej w kontaktach z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami. Oznacza to między innymi ograniczanie wpływu na środowisko i postępowanie w etyczny sposób każdego dnia.


Główne zasady obowiązujące na całym świecie

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

W ramach misji naszej firmy opowiadamy się za społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Wiemy bowiem, że są to obszary istotnie wpływające na długoterminowy sukces organizacji.

Główne zasady naszej firmy:

  • Szanujemy godność wszystkich pracowników, dlatego przyjęte zasady i sposoby postępowania mają na celu ochronę praw człowieka.
  • Dążymy do wyrównania szans zatrudnienia, sprzeciwiamy się każdej formie dyskryminacji oraz dokładamy wszelkich starań, aby każdy pracownik był traktowany w sposób sprawiedliwy i z szacunkiem.
  • Pragniemy utrzymywać najwyższe standardy BHP wobec naszych pracowników i klientów.
  • Chcemy nieustannie zmniejszać nasz negatywny wpływ na środowisko, w tym chronić zasoby i zapobiegać zanieczyszczaniu.
  • Jednym z naszych priorytetów jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności, w których mieszkamy i pracujemy.
  • Stosujemy się do Kodeksu postępowania, który został opracowany na podstawie zasad i przepisów regulujących proces podejmowania decyzji oraz postępowanie naszych pracowników i dostawców.

Nasze zaangażowanie w praktyki z zakresu odpowiedzialnego biznesu

Raport na temat odpowiedzialności korporacyjnej

Raport na temat odpowiedzialności korporacyjnej podkreśla wysiłki na rzecz wspierania inteligentnej, bezpiecznej i zrównoważonej produkcji na całym świecie.

Kultura i włączenie

Wspieramy różnorodność kulturową i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu, co pozwala nam w pełni wykorzystywać zalety innowacyjności i pracy zespołowej w ramach realizacji naszych zobowiązań względem pracowników, klientów i akcjonariuszy.

Zasady BHP i ochrony środowiska

Naszą misją celem jest przyczynianie się do większej produktywności i zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, by spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwa pracowników.

Etyka i zgodność z przepisami

Dążymy do zachowania najwyższych standardów etyki, integralności i zgodności z przepisami. Nasza kultura uczciwości stanowi fundament międzynarodowego sukcesu.

Globalny łańcuch dostaw i zaopatrzenie

Nasz globalny łańcuch dostaw i zaopatrzenia aktywnie dąży do poprawy wydajności, jakości i szybkości realizacji dostaw przy równoczesnym ograniczaniu ryzyka.

Zgodność środowiskowa produktu

Jednym z nadrzędnych celów naszej misji jest dobre zarządzanie środowiskowe.

Systemy zarządzania jakością

Dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty i usługi charakteryzowały się najwyższą jakością i zgodnością.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest wpisane w naszą kulturę operacyjną oraz w ofertę produktów i usług.


Rzecznik korporacji

Wysokie standardy prawne i etyczne

Wysokie standardy biznesowe stanowią ważny aspekt naszej działalności. Nasz Kodeks postępowania określa zasady, których przestrzegamy w trakcie pracy, a także stanowi wytyczne do podejmowania wszystkich naszych decyzji i działań. W razie jakichkolwiek niejasności lub w celu zgłoszenia nieprawidłowości zachęcamy do kontaktu z naszym Rzecznikiem korporacji.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.