Loading

PlantPAx

Rozproszony system sterowania

Main Image

System PlantPAx® pomaga podejmować lepsze i szybsze decyzje. System umożliwia szybsze reagowanie na wymagania klienta oraz szybko zmieniające się specyfikacje. Zastanów się, co możesz osiągnąć dzięki nowoczesnemu rozproszonemu systemowi sterowania (DCS).


What's New with PlantPAx 5.0

Solve Industry Challenges Throughout the Plant Lifecycle with a Modern DCS

From the control room to the board room, process system users face the persistent challenges of balancing productivity against budget and resource constraints as well as proactively reducing evolving operational risks. Meet these challenges and experience real productivity gains in all areas of your plant with the PlantPAx distributed control system (DCS). The latest system release provides a simplified approach to control system strategies allowing for a reduced architectural footprint, consistent project design and simplified workflows. PlantPAx 5.0 allows you to drive out impactful bottom line business improvements by providing key operational information when, where, and how you need it.

Nowe możliwości systemu PlantPAx 5.0

Rozwiązuj problemy z produkcją w całym cyklu żywotności zakładu dzięki nowoczesnemu rozproszonemu systemowi sterowania

Od sterowni po sale posiedzeń, użytkownicy systemu sterowania procesami stają wobec nieustannych wyzwań związanych z równoważeniem wydajności i ograniczeń budżetowych i zasobów, a także aktywnym zmniejszaniem ryzyka operacyjnego.

Poznaj te wyzwania i zyskaj prawdziwą wydajność we wszystkich obszarach pracy zakładu dzięki rozproszonemu systemowi sterowania (DCL) PlantPAx. Najnowsza wersja systemu zapewnia uproszczone podejście do strategii systemów sterowania, umożliwiając ograniczenie architektury, spójność konstrukcji projektów i uproszczone przepływy pracy. System PlantPAx 5.0 umożliwia wprowadzanie potężnych, rentownych usprawnień biznesowych przez dostarczanie kluczowych informacji operacyjnych w odpowiednim czasie i miejscu oraz w odpowiedni sposób.   

W najnowszej wersji systemu wprowadziliśmy:

 • Najnowocześniejsze sterowniki procesów, które zwiększają skalowalność i podstawową integrację oraz zapewniają uproszczoną, tanią architekturę dzięki większej wydajności sterowników;
 • Wbudowane obiekty procesowe, które pomagają zmniejszyć koszty konstrukcyjne i zapewniają większą spójność projektów;
 • Nowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa systemów komputerowych i certyfikaty systemowe, które pomagają prowadzić bezpieczniejsze i lepiej chronione operacje.

PlantPAx 5.0 dostępny będzie od września 2020 r.


Rozważ przyszłościowe możliwości

Nowoczesny rozproszony system sterowania

Przemyśl oczekiwania względem systemu DCS. Tradycyjny system DCS służy do sterowania procesami. Wszystkie prowadzone operacje dotyczące automatyzacji można zintegrować w ramach rozwiązania The Connected Enterprise, którego kluczowym komponentem jest system PlantPAx. Technologia ta pomaga wspierać produktywność, zwiększać wydajność i zmniejszać koszty operacyjne organizacji.


Consider Forward-thinking PossibilitiesThe Modern DCS

Rethink what to expect from a DCS. A traditional DCS is built for process control. All of your automation operations can be integrated into a Connected Enterprise with the PlantPAx system being a key component. This technology will help to drive productivity, increase efficiencies and reduce costs in your organization.


Jeden system sterowania dla całego zakładu

Kontrola i optymalizacja w skali całego zakładu

System PlantPAx wykorzystuje wspólną platformę automatyzacji do prostej integracji między krytycznymi obszarami zakładu. Ten nowoczesny rozproszony system sterowania łączy sterowanie procesami, poufnymi danymi, zasilaniem, informacjami oraz bezpieczeństwem w ramach jednej infrastruktury dla całego zakładu.

Korzyści

 • Wspólne platformy
 • Płynny przepływ informacji
 • Łatwiejsze zarządzanie
 • Niższe całkowite koszty inwestycji

Większa elastyczność

Skalowalna i modułowa architektura

System PlantPAx dostarczany jest z szerokim wachlarzem opcji architektury zapewniających większą elastyczność. Ta sama platforma może być wykorzystywana przez pojedyncze stacje lub duże, rozproszone architektury.

Korzyści

 • Łatwa integracja bez replikacji danych
 • Szeroki zakres sterowników i gniazd we/wy
 • Systemy, które mogą rozwijać się wraz z wymogami w zakresie produkcji
 • Skalowalne funkcje systemu, w tym interfejs HMI, zarządzanie seriami i zbieranie danych
 • Krótszy czas wprowadzenia na rynek
Poznaj rozwiązania w zakresie projektowania i implementacji

Lepsze decyzje biznesowe

Otwarty, bezpieczny i informatyczny

Nowoczesny rozproszony system sterowania PlantPAx opiera się na standardach otwartej komunikacji z wykorzystaniem protokołu EtherNet/IP. W rezultacie informacje w czasie rzeczywistym są łatwo dostępne w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Zabezpiecz informacje

Korzyści

 • Wykorzystanie wirtualizacji i urządzeń przenośnych
 • Możliwość konwergencji IT/OT ze sprzętem COTS
 • Systematyczne podejście do obrony w głąb
 • Zmniejszenie zużycia energii nawet o 10%
 • Równowaga między bezpieczeństwem a dostępem do informacji

Wybór należy do Ciebie

Elastyczne dostawy i sieć wsparcia

Klient sam, stosownie do potrzeb, decyduje o sposobie optymalnej implementacji systemu DCS PlantPAx i wyborze zespołu wsparcia. Możemy dostarczyć system i inne światowej klasy rozwiązania lub lokalny integrator systemów przemysłowych, którego znasz i z usług którego korzystasz, może Ci zapewnić wsparcie.

Poznaj nasze opcje dostawy Dowiedz się więcej o naszych usługach dotyczących procesów

Korzyści

 • Dostęp do wsparcia globalnego z lokalnymi zasobami w celu osiągnięcia założonego czasu sprawności operacyjnej
 • Zaangażowanie preferowanych zespołów wsparcia w celu utrzymania czasu sprawności operacyjnej zakładu
 • Wykorzystanie integratora lub zespołów zarządzanych przez kupującego w celu redukcji ryzyka związanego z realizacją projektów
 • Generowanie oszczędności dzięki wspólnej platformie ułatwiającej treningi i zmniejszającej zapasy części zamiennych

Narzędzia do projektowania i implementacji

Narzędzia do konfiguracji i obsługi naszych produktów

System PlantPAx DCS wykorzystuje zaawansowane rozwiązania w zakresie platform do projektowania i konfiguracji. Estymator systemu PlantPAx (PSE) pozwala na szybkie utworzenie infrastruktury spełniającej wymagania klienta i szybką jej weryfikację. Kreator PSE stanowi część rozwiązania Integrated Architecture® Builder (IAB).

Pobierz estymator systemu PlantPAx Poznaj nasze narzędzia do konfiguracji systemu
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie