Loading

Migracja rozproszonego systemu sterowania

Modernizacja systemu sterowania za pomocą rozwiązania PlantPAx

Main Image

Nasze rozwiązania migracyjne ułatwiają wdrożenie nowszych technologii we właściwym, dogodnym dla klienta tempie. Rozwiązania te zostały opracowane z myślą o minimalizacji przestojów, maksymalizacji sukcesów operacyjnych i zmniejszeniu ryzyka związanego z dalszym korzystaniem ze starszych urządzeń.


Ograniczenie przestojów do minimum i redukcja kosztów

Migracja rozproszonego systemu sterowania

Czas przeanalizować oczekiwania wobec rozproszonego systemu sterowania (DCS). W celu zwiększenia wydajności i efektywności oraz redukcji kosztów konieczne jest zintegrowanie wszystkich operacji w zakresie automatyzacji. Migracja przestarzałego systemu DCS do nowoczesnego systemu DCS PlantPAx® to krok w kierunku osiągnięcia cyfrowej integracji całego przedsiębiorstwa — The Connected Enterprise.

System wymaga migracji, gdy:

  • starszy system DCS osłabia produktywność i jakość;
  • kierownictwo firmy wymaga lepszego dostępu do informacji z zakładu;
  • duże środki finansowe są przeznaczane na integrację niestandardowych rozwiązań.
Więcej informacji na temat systemu DCS PlantPAx

Jak przeprowadzić migrację systemu?


Płynna migracja

Etapowe migracje, które pomagają zmniejszyć ryzyko i zminimalizować koszty

Nasze rozwiązania migracyjne uwzględniają wiele starszych rozproszonych systemów sterowania. Narzędzia, które mogą ułatwić migrację, obejmują skanery, kable, wiązki przewodów oraz narzędzia do konwersji baz danych.

Więcej informacji na temat naszego rozwiązania PlantPAx

Konkurencyjna modernizacja

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu migracji wielu różnych starszych rozproszonych systemów sterowania, takich jak wymienione poniżej:


Analizy przypadków migracji procesów

Pomagamy we wdrażaniu nowszych technologii w tempie dogodnym dla klienta.

W każdej branży istnieją specyficzne czynniki biznesowe, takie jak zwiększenia kosztów czy zagrożenia związane z konkurencją. Producenci opierający swoją działalność na procesach potrzebują rozwiązań, które pomogą im utrzymać konkurencyjność na szybko zmieniających się rynkach.

Dowiedz się więcej na temat przyspieszenia i optymalizacji procesów produkcyjnych przez naszych klientów.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie branżowe, aby ułatwić opracowanie, wdrożenie i wsparcie inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie