Loading

Systemy procesowe

Zaplanuj na nowo rozproszony system sterowania

Main Image

Zakłady produkcyjne i wytwórcze składają się zazwyczaj z oddzielnych systemów sterowania: obsługują one oddzielnie procesy, zasilanie i sterowanie bezpieczeństwem. Utrzymywanie wielu systemów stanowi obciążenie operacyjne dla działu wsparcia, a także ogranicza elastyczność i szybkość reakcji. Aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom i wprowadzić rozwiązanie The Connected Enterprise, potrzebujesz technologii sterowania wykraczającej poza te ograniczenia i zapewniającej prawdziwą optymalizację w skali całego zakładu.


Lepsza jakość i produktywność

Czas przemyśleć rozproszony system sterowania

Przemysł oparty na procesach stoi dziś przed trudnymi wyzwaniami. Bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zgodności, konieczność produktywności i konkurencyjności na rynku przy zastosowaniu tej samej strategii układu sterowania i podejścia do automatyzacji to tylko kilka z nich. Nowoczesny rozproszony system sterowania (DCS) może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Takie nowoczesne podejście opiera się na wykorzystaniu w skali całego zakładu technologii umożliwiających łatwą integrację z innymi systemami automatyki.

Poznaj nasze rozwiązania w zakresie rozproszonego sterowania

Większa wydajność i niższe koszty

Nowoczesne rozproszone systemy sterowania

Nowoczesny rozproszony system sterowania umożliwia zwiększenie produktywności i wydajności oraz redukcję kosztów. System zapewnia łatwą integrację osób, procesów i technologii w ramach rozwiązania The Connected Enterprise, które umożliwia lepsze radzenie sobie z wyzwaniami. System PlantPAx® jest kluczowym komponentem rozwiązania The Connected Enterprise.

Nasz rozproszony system sterowania może zapewnić organizacji korzyści dzięki:

  • automatyzacji produktywności, aby skrócić czas wprowadzania na rynek;
  • udoskonalonemu sterowaniu, aby wspierać realizację celów w zakresie produktywności;
  • udostępnieniu technologii umożliwiającej wprowadzanie nowych funkcji systemowych.

Migracja do nowoczesnego rozproszonego systemu sterowania

Czy Twój system DCS wymaga unowocześnienia lub wymiany?

Pomagamy we wdrażaniu nowszych technologii w tempie dogodnym dla klienta. Nasze rozwiązania migracyjne do systemu DCS obejmują wiele starszych systemów DCS oraz narzędzia ułatwiające migrację, takie jak skanery we/wy, wiązki przewodów, konwersje baz danych i nie tylko.

Dowiedz się więcej o migracji do systemu DCS Poznaj rozproszony system sterowania PlantPAx

Usługi procesowe

Świadczymy szeroki wachlarz usług pomagających w zwiększeniu produktywności, optymalizacji zasobów zakładu i poprawie wyników finansowych. Oferujemy również elastyczność w zakresie dostawy i wsparcia systemu PlantPAx® dzięki globalnemu zasięgowi firmy Rockwell Automation w ramach programu PartnerNetwork™.

Dowiedz się więcej o usługach firmy Rockwell Automation

Szkolenia

Bez względu na to, czy jesteś inżynierem, operatorem lub technikiem ds. konserwacji, ciągłe szkolenia mogą poprawić wydajność pracy i pomóc w transferze wiedzy. Oferujemy różne formy szkoleń, w tym szkolenia dostosowane do problemu, szkolenia na miejscu, szkolenia wirtualne i kursy prowadzone przez instruktorów.

Szkolenie procesowe
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie