Loading

Układy bezpieczeństwa procesów

Ochrona osób, środowiska i zasobów sterowania o znaczeniu krytycznym

Main Image

Ochrona personelu, procesów i środowiska jest istotną częścią każdej strategii automatyzacji. W każdej aplikacji przemysłowej występują zagrożenia i czynniki ryzyka, a bezpieczeństwo procesowe jest głównym przedmiotem troski w branży przetwórczej. Dysponujemy szeroką ofertą rozwiązań odpowiednich do wyjątkowych wymagań związanych z bezpieczeństwem procesów za pośrednictwem Sensia – spółki joint venture zawiązanej w październiku 2019 r. przez Rockwell Automation i Schlumberger.


Czy Twoje rozwiązanie SIS spełnia aktualne standardy?

Czy istnieje prostszy sposób na zachowanie bezpieczeństwa zakładu? Tak. Dysponujemy produktami, wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym możemy podnieść poziom Twojego bezpieczeństwa. Oferujemy odporne na błędy i awarie skalowalne rozwiązania obsługujące potrójną redundancję modularną (TMR). Dowiedz się, dlaczego takie podejście może być korzystne dla Twojego zakładu.

System wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa (SIS) ma krytyczne znaczenie w przypadku bezpieczeństwa operacyjnego

Istnieją podstawowe kroki umożliwiające sprawdzenie, czy stosowane systemy spełniają określone wymogi. Pierwszym krokiem jest identyfikacja wszystkich przyrządowych funkcji bezpieczeństwa oraz określenie poziomu wydajności, jaki muszą spełniać. Obejmuje to ustalenie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) każdej funkcji narzędzi bezpieczeństwa (SIF).

Sprawdź nasze systemy wyposażone w rozwiązanie bezpieczeństwa

Functional Safety for Process

Free Guide on the Application of IEC61511

The Functional Safety for Process guide provides an introduction to functional safety for process applications and guidance in the application of IEC61511. This standard is the process industry-specific implementation of IEC61508 that covers the safety management of electrical, electronic and programmable electronic systems throughout their lifecycle.

 • Risk and risk reduction
 • Determining SIL targets
 • Protection Analysis - LOPA
 • SIL verification

bezpieczeństwo funkcjonalne procesu,

Bezpłatny poradnik dotyczący zastosowania IEC61511

Poradnik „Bezpieczeństwo funkcjonalne dla aplikacji procesowych” jest wprowadzeniem do bezpieczeństwa funkcjonalnego dla aplikacji procesowych i wytyczną w stosowaniu normy IEC61511. Jest to implementacja normy IEC61508 dla branż opierających się na procesach, która obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem układu elektrycznego, elektronicznego i programowalnego układu elektronicznego przez cały okres ich eksploatacji.

 • Ryzyko i redukcja ryzyka
 • Określenie celów SIL
 • Analiza ochrony – LOPA
 • Weryfikacja SIL

Niezawodne i skuteczne bezpieczeństwo procesów

Rozwiązania dostarczane przez Sensia

Sensia, spółka joint venture utworzona przez firmy Rockwell Automation i Schlumberger w październiku 2019 r., dysponuje zespołem wykwalifikowanych inżynierów i kierowników projektu, którym znane są wszystkie zagadnienia cyklu żywotności bezpieczeństwa procesów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu, wdrażaniu i konserwacji układów bezpieczeństwa procesów zespół Sensia może opracować rozwiązania zapewniające wydajną i całkowicie bezpieczną pracę zakładu.

Sensia świadczy też różnorodne usługi inżynieryjne, które mogą pomóc obniżyć ryzyko bez jednoczesnego przekroczenia budżetu projektu czy terminu jego realizacji.

Sensia oferuje zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak:

 • projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa procesów,
 • bezpieczeństwo funkcjonalne procesu,
 • wsparcie dla starszych produktów ICS Triplex®.
Dowiedz się więcej na Sensia Global

Reliable, Effective Process Safety

Solutions for the Oil and Gas Industry

Sensia, a JV created by Rockwell Automation and Schlumberger in October 2019, has a team of knowledgeable engineers who understand the entire process safety lifecycle in the oil and gas industry. Years of experience in the design, deployment and maintenance of process safety systems enable Sensia to deliver a solution that helps you operate your plant efficiently without compromising safety.

Sensia also provides a variety of engineering services that can help you reduce risk while helping keep projects on time and on budget.

Sensia’s integrated safety solutions include:

 • Process Safety Systems Design and Implementation
 • Functional Safety for Process
 • ICS Triplex® Legacy Support
Learn More at Sensia Global

Jak unowocześnić system bezpieczeństwa

Strategia modernizacji dla ulepszania systemów bezpieczeństwa

Ostatnie wydarzenia w branżach przetwórczych uwidoczniły znaczenie utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ujawniły one potencjalne konsekwencje poważnych, katastrofalnych w skutkach zdarzeń dla pracowników, środowiska i przedsiębiorstwa. Producenci i operatorzy zarządzający ich zakładami produkcyjnymi oczekują najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Tak wysoki poziom bezpieczeństwa pomaga chronić pracowników, środowisko i zasoby, jednocześnie zapewniając maksymalny czas dyspozycyjności urządzeń i minimalne przerwy w produkcji.


Czynniki przemawiające za unowocześnieniem systemu bezpieczeństwa

Uzasadnienie biznesowe dla ulepszenia Twojego systemu bezpieczeństwa

Decyzja o unowocześnieniu systemu bezpieczeństwa w zakładzie przetwórczym nie jest łatwa. Czynniki przemawiające za tą zmianą są często złożone i wpływa na nie wiele innych czynników, a także podejście interesariuszy. Właściciele zasobów stają przed pierwotnym i wtórnym zestawem argumentów na rzecz unowocześnienia systemu bezpieczeństwa.


Usługi procesowe

Świadczymy szeroki wachlarz usług pomagających w zwiększeniu produktywności, optymalizacji zasobów zakładu i poprawie wyników finansowych. Oferujemy również elastyczność w zakresie dostawy i wsparcia systemu PlantPAx® dzięki globalnemu zasięgowi firmy Rockwell Automation w ramach programu PartnerNetwork™.

Więcej informacji na temat usług firmy Rockwell Automation

Szkolenia

Bez względu na to, czy jesteś inżynierem, operatorem czy technikiem ds. konserwacji, ciągłe szkolenia mogą poprawić wydajność pracy i pomóc w przekazywaniu wiedzy. Oferujemy różne formy szkoleń, w tym szkolenia dostosowane do danego problemu, szkolenia na miejscu, szkolenia wirtualne i standardowe kursy prowadzone przez instruktorów.

Szkolenie procesowe
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.

Recommended for You