Loading

Optymalizacja procesu

Sterowanie predykcyjne umożliwia stosowanie operacji sterowanych popytem

Main Image

Konkurencyjne firmy wprowadzają zmiany w kierunku skupionych na kliencie środowisk produkcyjnych dostosowanych do wielkości popytu. Wymaga to stosowania strategii zaawansowanego sterowania procesami, a zwłaszcza technologii sterowania predykcyjnego (MPC) w celu ograniczenia zmienności i nieefektywności procesów, zwiększenia spójności produktów oraz umożliwienia maksymalnego przesunięcia ograniczeń operacyjnych.


Realizacja celów biznesowych

Zalety sterowania predykcyjnego

Zwiększ swoją zdolność do szybkiego dostosowywania się do priorytetów biznesowych i wymogów klientów, jednocześnie wspierając większą rentowność dzięki zastosowaniu sterowania predykcyjnego. Rozwiązanie to może zapewnić następujące korzyści dla Twojej organizacji:

 • redukcję zmienności procesowej i niewydajnych procesów;
 • zwiększenie spójności produktów;
 • umożliwienie maksymalnego wykorzystania procesu.

Skalowalne sterowanie predykcyjne

Sterowanie predykcyjne Pavilion8

Modułowa platforma oprogramowania Pavilion8® stanowi podstawę naszych rozwiązań branżowych. Platforma ta obejmuje moduły do sterowania, analizowania, monitorowania, wizualizacji, magazynowania i integracji, łącząc je w aplikacjach o wysokiej wartości. Pavilion8 – skalowalna, elastyczna platforma łatwa w integracji z istniejącą infrastrukturą biznesową i zakładową jest lepsza niż alternatywne technologie.

Pavilion8® to platforma oprogramowania do modelowania procesów, zaawansowanego sterowania i optymizacji, która integruje się z dowolnym układem sterowania, dostarczając informacji w czasie rzeczywistym i umożliwiając diagnostykę i zaawansowane sterowanie.

Cechy charakterystyczne:

 • intuicyjny, przeglądarkowy interfejs użytkownika;
 • spersonalizowane doświadczenie użytkownika;
 • mniejsze potrzeby szkoleniowe i niższe koszty;
 • dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Sterowanie predykcyjne w podstawie montażowej Logix

PlantPAx MPC

Rozwiązanie PlantPAx® MPC zaprojektowaliśmy do pracy ze standardowym sprzętem Logix. Rozwiązanie to może pomóc w zarządzaniu najtrudniejszymi problemami dotyczącymi zaawansowanego sterowania. Rozwiązanie PlantPAx MPC opiera się na serwerowym produkcie do sterowaniu predykcyjnego Pavilion8 i umożliwia łatwą konfigurację, zrozumienie i integrację z pozostałymi elementami układu sterowania procesem.

Cechy charakterystyczne:

 • obsługa do pięciu niezależnych aplikacji MPC przez jeden moduł sterowania predykcyjnego;
 • opracowanie i implementacja sterowania predykcyjnego dla maks. 10 CV, 10 MV i 10 DV;
 • implementacja w pełni funkcjonalnego rozwiązania MPC.

Korzyści obejmują:

 • ograniczenie zmienności w zakresie jakości produktu nawet o 75%;
 • zmniejszenie określonego zużycia energii nawet o 20%;
 • zwiększenie produktywności nawet o 25%;
 • maksymalizacja wydajności procesu.

Zastosowania branżowe zapewniające maksymalną rentowność

Obsługiwane branże

Branże oparte na procesach stoją przed podobnymi wyzwaniami: zmienność, odpady i zużycie energii. Oferowane przez nas rozwiązania branżowe opierają się na unikatowym doświadczeniu branżowym i głębokiej znajomości kluczowych procesów i zmiennych wpływających na daną branżę i cele biznesowe klienta. Nasz sprawdzony zespół inżynierów współpracuje z liderami branży cementowej, chemicznej, spożywczej, naftowej i gazowniczej, farmaceutycznej, polimerowej i rafineryjnej.

Zapoznaj się z innymi opisami wprowadzonych rozwiązań procesowych

Usługi o stałej wartości

Programy wsparcia pomagające chronić inwestycje

Zespół ds. stałej wartości dokłada wszelkich starań, aby utrzymać optymalny poziom wydajności Twoich inwestycji. Nasz program usług wartości dodanej powstał w celu wspierania wyników finansowych. Aby osiągnąć ten cel, oferujemy proaktywne wsparcie umożliwiające maksymalizację wyników operacyjnych: zwiększenia produkcji, redukcji kosztów, zwiększenia jakości i podniesienia rentowności.

Usługi sterowania procesem i optymalizacji

 • Proaktywna konserwacja
 • Większa dostępność
 • Szkolenia odświeżające wiedzę
 • Większa widoczność
 • Odbudowa po sytuacjach awaryjnych
 • Optymalizacja osiągów
 • Zachowanie doświadczenia operatorów

Usługi i szkolenia

Zaawansowane sterowanie procesem i rozwiązania środowiskowe

Zapewniamy praktyczne, zorientowane na konkretne problemy kursy szkoleniowe dla naszych klientów obejmujące naukę codziennej obsługi aplikacji. Nasi klienci szybko zaczynają czerpać korzyści wynikające z oferowanych przez nas rozwiązań.

Każdy kurs powstaje na potrzeby konkretnego zastosowania i określonych funkcji platformy Pavilion8. Wszystkie kursy Pavilion8 organizowane są w naszym ośrodku w Austin (Teksas).


Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie