Loading

Proste zarządzanie seriami

Sterowanie wsadem w oparciu o sterownik

Main Image

Oferujemy oprogramowanie umożliwiające stosowanie rozwiązań do sterowania sekwencyjnego opartych na sterowniku. Niniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania seriami zapewniają wydajne funkcje zbliżone do procesu oraz otwierają nowe możliwości w przypadku modułów, systemów pozasieciowych i sterowania pojedynczą jednostką.


Skrócenie czasu integracji

Oprogramowanie do zarządzania seriami SequenceManager

Oprogramowanie SequenceManager™ zapewnia podstawowe funkcje zarządzania seriami, działające na bazie sterownika dla operacji w pojedynczej jednostce lub w wielu niezależnych jednostkach. Oprogramowanie to kieruje programami sterownika w odpowiedniej kolejności dopasowanej do wymagających zastosowań.

Korzyści

  • Zapewnia krótki czas reakcji rozproszonej serii, zbliżony do procesowego;
  • Zmniejsza koszt integracji złożonych struktur podstaw z systemami zakładowymi;
  • Zmniejsza koszty infrastruktury oraz złożoność oprogramowania.

Skalowalne rozwiązanie do zarządzania seriami oparte na sterowniku

Logix Batch and Sequence Manager

Logix Batch and Sequence Manager (LBSM) jest łatwym do wdrożenia systemem zarządzania seriami opartym na sterowniku, odpowiednim dla operacji obejmujących pojedynczą jednostkę lub wiele niezależnych jednostek.

Korzyści

  • Eliminuje potrzebę stosowania rozwiązań do zarządzania sekwencją, które wymagają intensywnej inżynierii oraz indywidualnego kodowania
  • Skraca czas dostawy urządzeń procesowych dotyczących serii opartych na modułach (skid)
  • Skraca czas uruchamiania i debugowania procesu
  • Integruje się z systemami oprogramowania do zarządzania seriami na wyższym poziomie

Zacznij już teraz

Narzędzia do projektowania i wdrażania

Batch Application Toolkit obejmuje dokumentację, fazy urządzeń, procedury wsparcia i powiązane komponenty HMI. Może pomóc klientom w opracowywaniu rozwiązań dotyczących serii z wykorzystaniem rozproszonego systemu sterowania Integrated Architecture lub PlantPAx®. Toolkit stanowi punkt wyjściowa dla projektu serii i opiera się na jednej, konkretnej filozofii sterowania serią, która może być zmodyfikowana w celu spełnienia określonych potrzeb i filozofii klienta.

Pobierz Batch Application Toolkit
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.