Loading

Rozwiązania procesowe

Maksymalizacja produktywności i pomoc w minimalizacji ryzyka

Main Image

Doskonale rozumiemy wyzwania, przed jakimi stają producenci w niemal każdej branży: osiąganie założonych celów produkcyjnych, spełnianie wymogów klientów czy skuteczne rywalizowanie z konkurencją. Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowe, możemy zaoferować różnorodne rozwiązania procesowe, które pomogą sprostać tym zadaniom. Nasze doświadczenie w zakresie procesów wsadowych, optymalizacji procesów oraz systemów i usług bezpieczeństwa jest pomocne w realizacji założeń.


Maksymalizacja działalności operacyjnej i osiąganie wysokiej dostępności

Zautomatyzowane procesy spełniające wymagania danej branży

Automatyzacja procesów w sposób zapewniający obsługę operacji o krytycznym znaczeniu nie musi oznaczać jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich branż. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań procesowych, które wykorzystują metody i technologie zabezpieczające prowadzoną działalność, a przy tym są opłacalne i wydajne. Rozwiązania te są skalowalne, elastyczne i łatwe do zintegrowania. Dzięki nim Twoja organizacja może zwiększyć produktywność, obniżyć koszty, zmniejszyć zużycie energii i zapewnić większy stopień bezpieczeństwa. Nasze doświadczenie procesowe może ponadto pomóc w zwiększeniu efektywności operacyjnej oraz osiągnięciu wysokiej dostępności.


Sterowanie i optymalizacja w skali całego zakładu

Nowoczesne rozproszone systemy sterowania

Nowoczesny rozproszony system sterowania (DCS) polega na wykorzystaniu technologii sterowania całym zakładem. Obecnie sterowanie procesem, sterowanie dyskretne, sterowanie zasilaniem oraz sterowanie zabezpieczeniami nie muszą już opierać się na odrębnych technologiach. Producenci mają teraz możliwość wdrożyć jeden układ sterowania dla całego zakładu.

Wykorzystanie popularnych technologii automatyzacji umożliwia sprawną integrację nowoczesnych rozproszonych systemów sterowania z halą produkcyjną i systemami biznesowymi, tworząc więcej możliwości optymalizacyjnych w skali całego zakładu. Takie podejście wpływa na zwiększenie produktywności, obniżenie zużycie energii i zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji. System PlantPAx jest kluczowym elementem cyfrowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, umożliwiając realizację tych założeń.

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania Poznaj nasze rozwiązania w zakresie systemów DCS

Zmniejszenie kosztów i zwiększenie produkcji

Sterowanie predykcyjne i optymalizacja

W przypadku wielu operacji produkcja i zyski ulegają wahaniom związanym z rozbieżnościami materiałowymi, ograniczeniami dotyczącymi urządzeń, umiejętnościami operatorów oraz zmieniającymi się warunkami otoczenia. Nasza technologia sterowania predykcyjnego (MPC) wykorzystuje platformę oprogramowania Pavilion8®. Technologia ta stanowi warstwę analizy bazującą na systemach automatyki, której zadaniem jest stałe dążenie do realizacji celów biznesowych zakładu.

Nasze rozwiązania oparte na sterowaniu predykcyjnym obejmują wbudowane narzędzia do pomiaru wydajności sterowników. Kluczowe wskaźniki, takie jak wykorzystanie, ograniczenia czasowe i odchylenia od celów, są stale monitorowane. Parametry te umożliwiają następnie pomiar jakości, produktywności i efektywności bezpośrednio w odniesieniu do wykorzystania i wydajności sterowania predykcyjnego.

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań MPC
Firma Rockwell Automation może poszczycić się największą liczbą nagród za najlepsze rozwiązania w zakresie sterowania.

Zmniejszanie zagrożeń i ryzyka

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa procesowego dla Twojej branży

Ochrona personelu, procesów i otoczenia pozostaje ważną częścią strategii automatyzacji. Nasza technologia jest wykorzystywana w najważniejszych procesach bezpieczeństwa i sterowania w przemyśle na całym świecie. Możemy pomóc klientom w wybraniu samodzielnego lub zintegrowanego systemu bezpieczeństwa procesów opierającego się na wymaganym poziomie integralności bezpieczeństwa (SIL) oraz wymogach projektowych klienta.

Poznaj nasze systemy bezpieczeństwa procesów Więcej informacji na temat naszych systemów wyposażonych w rozwiązania bezpieczeństwa

Redukcja kosztów, czasu i ryzyka

Automatyzacja układu sterowania serią

Zróżnicowane potrzeby klienta dotyczące przetwarzania wsadowego wymagają elastyczności i niezawodności w celu zarządzania przepływami pracy i recepturami. Nasze rozwiązania dotyczące systemów wsadowych sprzyjają realizacji celów biznesowych i produkcyjnych.

Znajdź rozwiązanie w zakresie systemu wsadowego dla siebie
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie branżowe, aby ułatwić opracowanie, wdrożenie i wsparcie inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie