Loading

Inteligentne maszyny i urządzenia

Optymalizuj wydajność zasobów klienta, jakość produktu i bezpieczeństwo

Inteligentne maszyny i urządzenia

Użytkownicy końcowi zmierzają w kierunku modelu The Connected Enterprise, łącząc systemy informatyki (IT) i technologii operacyjnej (OT) w jedną architekturę sieciową. Inteligentne maszyny i sprzęt zapewniają niezrównany dostęp do danych, sprawniejszą komunikację i solidne bezpieczeństwo, co daje firmie i klientom dobrą pozycję startową.


Dopasuj się do potrzeb klienta

Główne kwestie dotyczące konstruowania inteligentnych maszyn i urządzeń

Ciągłe wprowadzanie innowacji jest konieczne, aby pozostać konkurencyjnym. Wraz z przechodzeniem coraz większej liczby użytkowników do modelu The Connected Enterprise w celu optymalizacji produkcji i łańcucha dostaw, chcą oni uzyskać dodatkową wartość wykraczającą poza ich maszyny i urządzenia. Oczekują również, że pomożesz im zaspokoić najbardziej palące potrzeby, takie jak:

 • konkurencyjność w wymiarze globalnym,
 • gotowość załogi,
 • odpowiadanie na zmieniające się zagrożenia,
 • nowe technologie.

Użytkownicy końcowi chcą, aby Twoja firma dostarczała inteligentne maszyny i urządzenia, które łatwo integrują się w zakładzie, zapewniają dostęp do informacji i umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Aby pomóc w uproszczeniu procesu, należy skupić się na trzech kluczowych składnikach projektowania:

 • Procesy: wyjdź użytkownikom końcowym naprzeciw na ich drodze do modelu The Connected Enterprise, i poznaj ich potrzeby,
 • Technologia: wykorzystaj właściwe technologie i możliwości,
 • Ludzie: buduj niezbędny zestaw umiejętności – wewnętrznie i zewnętrznie.

Możemy współpracować z Tobą przy tworzeniu inteligentnych maszyn i sprzętu, których potrzebuje produkcja i klienci przemysłowi.

Skorzystaj z naszych zasobów

Wspieraj zgodność z przepisami bezpieczeństwa i optymalizuj pracę

Inteligentne maszyny i urządzenia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami o bezpieczeństwie pracy, jednocześnie optymalizując operacje. Dzięki diagnostyce układu bezpieczeństwa, zintegrowanym rozwiązaniom bezpieczeństwa i nowoczesnej technologii bezpieczeństwa można wykorzystać wartość płynącą ze zintegrowanego układu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo maszyn

Bezpieczeństwo pracy równe jest bezpieczeństwu maszyn

Bezpieczeństwo maszyn powinno być ciągłym i ewoluującym elementem ogólnej strategii bezpieczeństwa. Oznacza to aktywne zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykraczającym poza bezpieczeństwo samego pracownika i sięgającym do bezpieczeństwa konsumenta. Celem jest zabezpieczenie maszyny oraz pomoc w ochronie własności intelektualnej, zasobów fizycznych i ludzkich oraz środowiska.

Bezpieczeństwo przemysłowe

Uwzględnij dostępność informacji w projekcie

Maszyny informatyczne redukują przestoje i poprawiają efektywność

Maszyny i urządzenia informatyczne dostarczają w czasie rzeczywistym dane o wydajności i działaniu. Użytkownicy końcowi potrzebują łatwo dostępnych informacji, które są widoczne w całym przedsiębiorstwie. Informacje te pomagają ludziom podejmować świadome decyzje, redukować przestoje oraz zwiększać efektywność i produktywność.

Więcej informacji na temat The Connected Enterprise

Wizualizacja na potrzeby produkcji inteligentnej

Rozwiązania w zakresie wizualizacji oraz interfejsu HMI pomagają w realizacji potrzeb związanych z produktywnością, innowacjami i globalizacją. Nasza oferta zapewnia spójną obsługę elektronicznych terminali interfejsu operatora, rozproszony interfejs HMI klient/serwer oraz oprogramowanie do zarządzania informacjami. Narzędzia do programowania oraz zaawansowane aplikacje obejmują zdalny dostęp oraz analizę danych w celu przyspieszenia rozwoju i zwiększenia wydajności.

Interfejs HMI

Uprość integrację

Szybko wykrywaj usterki i redukuj przestoje

Gdy Twoi klienci próbują połączyć obszar produkcyjny z resztą przedsiębiorstwa, maszyny, które bezproblemowo wypełniają lukę pomiędzy każdym z obszarów, szybko stają się Twoją przewagą nad konkurencją. Wykorzystanie pojedynczej platformy sterowania i informacji do zbierania, przenoszenia i analizy danych roboczych w czasie rzeczywistym pozwala operatorom szybko wykrywać usterki i ograniczać przestoje.

Oferta Integrated Architecture

Wdrażaj bezpieczne i solidne rozwiązania dla sieci przemysłowych

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią ethernetową obsługującą pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem. EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i przedsiębiorstwami. Sieć ta ułatwia specjalistom ds. IT i technologii operacyjnych (OT) realizację celów biznesowych.

Sieci przemysłowe

Dostarczaj dane diagnostyczne i analityczne w czasie rzeczywistym

Szybko reaguj na problemy dzięki zdalnemu monitorowaniu

Zdalny dostęp oferuje dodatkowy strumień przychodów, silniejsze relacje z klientem i konkurencyjne wyróżnienie. Monitoruj działanie maszyn z każdego miejsca na świecie. Reaguj na sytuacje krytyczne zdalnie, oszczędzając koszty podróży i pobytu na miejscu. Szybciej reaguj na problemy ze sprzętem lub pomagaj im zapobiegać. W efekcie skrócisz czas przestojów i zwiększysz produkcję.

Zdalne monitorowanie i funkcje analityczne

Urządzenia z wbudowaną analizą

Urządzenia z wbudowaną analizą oferują wiele sposobów na wydłużenie cyklu eksploatacyjnego maszyn i ograniczenie przestojów. Urządzenia te mogą mieć wbudowane takie funkcje, jak monitorowanie wibracji, monitorowanie stanu i sygnatury obrotów, które wykrywają defekty, zanim jeszcze staną się one problemami. Operatorzy mogą szybko diagnozować problemy i naprawiać te, które się pojawiają.

Monitorowanie stanu

Optymalizuj efektywność operacyjną

Dostarczaj elastyczniejsze maszyny i urządzenia

Dzięki innowacyjnym konstrukcjom i skalowalnej technologii automatyki można dostarczać bardziej elastyczne inteligentne maszyny i urządzenia, które pomagają zwiększyć efektywność operacyjną, a także:

 • ograniczyć czasy cykli instalacji i rozruchu,
 • ograniczyć czasy przezbrojeń,
 • obniżyć koszty energii,
 • spełnić wymagania elektryczne, mechaniczne i środowiskowe,
 • zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i ochronę sprzętu.

Konstruowanie z myślą o operacjach

Oprogramowanie projektowe pomaga zmaksymalizować wydajność automatyzacji przez skrócenie czasu projektowania. Dzięki temu oprogramowaniu można obniżać koszty, używając konsekwentnych modułowych rozwiązań, które zwiększają efektywność produkcji.

Oprogramowanie projektowe

Skalowalna platforma sterowania

Jedną wspólną architekturę łatwiej zaprojektować, zainstalować i utrzymywać oraz nią zarządzać. To rozwiązanie pozwala również właściwie dopasować wielkość systemu sterowania do zastosowań klienta. Nasza linia Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej.

System Integrated Architecture
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie