Loading

Projektowanie maszyn i urządzeń

Projektowanie systemu automatyzacji i sterowania przemysłowego dla inteligentniejszych maszyn

Projektowanie maszyn i urządzeń

Maksymalizuj wydajność projektowania. Zredukuj czas i koszt projektowania. Popraw efektywność produkcji, aby zrealizować cele w zakresie dostaw. Spójne modułowe konstrukcje pomogą osiągnąć te cele i zdefiniować wartość poza kosztem maszyn i urządzeń.


Maksymalizuj wydajność projektowania

Zredukuj czas i koszt projektowania

Obsługa firm użytkowników końcowych stanowi wyzwanie ze względu na konieczność dostarczenia niestandardowych, inteligentnych i innowacyjnych maszyn, które spełniają ich specyficzne potrzeby i mogą pomóc użytkownikom konkurować na poziomie globalnym. Jednak budowanie niestandardowych modułowych maszyn wymaga więcej czasu i zasobów, które już są ograniczone.

Trzeba znaleźć równowagę między projektowaniem standardowych maszyn i sprzętu pod kątem efektywności oraz dopasowaniem ich do konkretnych potrzeb. Projektowanie przemysłowego systemu automatyki i sterowania pomoże spełnić wymagania klienta i zmieścić się w budżecie.

Twórz standardowe, skalowalne bloki, które pomogą:

  • Ponownie wykorzystać działania w różnych maszynach i oszczędzać cenny czas;
  • Tworzyć podobieństwa między maszynami i wybierać odpowiedniej wielkości komponenty, które będą spełniać wymagania użytkowników końcowych;
  • Projektować z myślą o zrównoważonym rozwoju i elastyczności do różnych celów, aby poprawić wydajność operacyjną i zmniejszyć koszty energii;

Przeprowadzać ocenę ryzyka podczas projektowania w celu zidentyfikowania i zlikwidowania zagrożeń oraz po to, aby pomóc zapewnić zgodność z przepisami, poprawić bezpieczeństwo i uniknąć niepotrzebnych kosztów ponownego projektowania;

Używać naszych produktów i narzędzi do projektowania produktywnych i skalowalnych maszyn i sprzętu; Zachować konkurencyjność dzięki urządzeniom, które spełniają globalne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


Skróć czas projektowania dzięki bezpłatnym narzędziom

Zestaw narzędzi pomocnych przy wyborze produktów

Wybierz produkty Allen-Bradley® i użyj ich przy projektowaniu rozwiązań aplikacyjnych. Narzędzia te obejmują:

  • Integrated Architecture® Builder do konfiguracji systemów automatyki,
  • MCS™ Star do projektowania modułowych systemów sterowania silnikiem,
  • Oprogramowanie Motion Analyzer do projektowania systemów sterowania ruchem.
Więcej informacji na temat naszego narzędzia do wyboru produktów

Globalne narzędzie wyboru SCCR

Globalne narzędzie Short Circuit Current Ratings (SCCR) zapewnia skoordynowane rozwiązania dla niezawodnościowych obwodów odbiorczych do rozruszników silników, układów łagodnego rozruchu i napędów komponentowych. Dane podawane przez globalne narzędzie SCCR bazują na zgodności z normami IEC i UL.

Więcej informacji na temat naszego narzędzia SCCR

Status cyklu żywotności produktu

Aktywnie planuj i zarządzaj przejściem od istniejącego sprzętu do naszych najnowszych produktów i technologii.

Więcej informacji na temat naszego narzędzia do pomiaru stanu cyklu życia produktu

Uprość projektowanie i weryfikację bezpieczeństwa maszyn

Safety Automation Builder

Rozwiązanie Safety Automation Builder upraszcza projektowanie systemu bezpieczeństwa, jego wdrożenie i weryfikację. Pomaga zadbać o zgodność z przepisami i ciąć koszty, prowadząc przez proces tworzenia systemu bezpieczeństwa, w tym jego rozplanowania, wyboru produktu i analizy bezpieczeństwa.

Pobierz Safety Automation Builder już teraz

Powiązane produkty

Skalowalne rozwiązania dla systemów sterowania

Oferujemy wiele sterowników, które spełnią Twoje potrzeby – od oryginalnego sterownika PLC do skalowalnego, wielozadaniowego i informatycznego sterownika PAC.

Sprawdź nasze programowalne sterowniki

Podstawowe komponenty. Wyjątkowa wartość.

Oferty te są wypróbowane w czasie, i trwałe i mają na celu ulepszyć Twoją produkcję – od projektowania i instalacji po operacje i konserwacje.

Więcej informacji na temat naszych podstawowych komponentów

Inteligentne decyzje dzięki inteligentnemu sterownikowi silnika

Nasza oferta w zakresie inteligentnego sterowania silnikami łączy zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń do sterowania silnikami Allen-Bradley®. Dostępne funkcje pozwalają usprawnić działanie systemów i zwiększyć wydajność operacyjną.

Sprawdź nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego sterowania silnikami


Inteligentne maszyny i urządzenia

Połącz ludzi, procesy i technologię, aby usprawnić działania

Inteligentne maszyny mogą zapewnić szeroki dostęp do danych, lepszą komunikację i wysoki poziom bezpieczeństwa. Daj swoim klientom szansę na sukces dzięki inteligentnym maszynom, które optymalizują wydajność zasobów i maksymalizują jakość produktu.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie