Loading

Doradztwo i wsparcie

Narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym

Main Image

Identyfikacja i łagodzenie ryzyka bezpieczeństwa przemysłowego oraz poprawa ochrony ludzi, mienia i informacji są kluczowymi kwestiami we wszystkich przemysłowych układach sterowania (ICS). Właścicielom ICS zapewniamy bezpieczeństwo w ramach programów zarządzania aktualizacjami i ulepszeniami produktów/systemów w celu aktualizowania tych systemów na bieżąco. Ponadto, w celu propagowania wiedzy o bezpieczeństwie, terminowo przekazujemy użyteczne informacje przez doradców w sprawie zabezpieczeń.


Alarmy i doradcy

Sprawdzone i przejrzyste podejście do bezpieczeństwa

Doceniamy znaczenie bezpieczeństwa systemów komputerów dla przemysłowych układów sterowania. Stale inwestujemy, aby zapewniać bezpieczeństwo na najwyższym poziomie we wszystkich naszych produktach i zapewnić wyższy poziom ochrony w systemach klientów. Dlatego nasze procesy projektowania, testowania i produkcji bezpieczeństwa uzupełniamy procesem ciągłego doskonalenia. Pomaga on eliminować ryzyko, o którym możemy się dowiedzieć na długo po wprowadzeniu produktów do użytkowania, i przekazywać informacje na jego temat.

Gdy zgłoszone zostaną luki w zabezpieczeniach, uruchamiamy proces reagowania na incydent w celu ich zbadania, określenia odpowiednich działań łagodzących i przekazania klientom informacji w odpowiednim czasie. Pracujemy również aktywnie z instytucjami badawczymi nad identyfikacją i usuwaniem luk w zabezpieczeniach. Współpracujemy z krajowymi organizacjami reagowania, takimi jak ICS-CERT, w celu przekazywania ustaleń oraz informowania szerszej społeczności. Nasza przejrzystość ma szerzyć świadomość i zachęcać klientów do podejmowania świadomych decyzji na podstawie bardziej dokładnych informacji o tym, jakie kroki powinni podejmować w celu poprawy swojego bezpieczeństwa.


Programy zarządzania aktualizacjami

Aktualizuj swoje systemy na bieżąco

Programy kwalifikacyjne zarządzania aktualizacjami powinny obejmować zasady, procesy i procedury pomagające zapewnić bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo sieciowe oraz spójność operacyjną produktów i systemów do sterowania przemysłowego. Microsoft wydaje wiele aktualizacji zabezpieczeń, systemów operacyjnych i aktualizacji innego oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa. Kwalifikujemy określone aktualizacje oprogramowania Microsoft, które mają wpływ na nasze produkty. Zachęcamy również do ciągłego planowania i inwestowania w całym cyklu użytkowania. Planowanie takie pomaga nam pójść w kierunku nowszych produktów i technologii, gdy wsparcie i dostępność tych istniejących już się kończy lub gdy osiągają one koniec swojego cyklu eksploatacyjnego.


Architektury referencyjne bezpieczeństwa przemysłowego

Kwestie projektowe dotyczące ochrony sieci automatyki przemysłowej

We współpracy z firmą Cisco® opracowaliśmy architektury Converged Plantwide Ethernet (CPwE) w celu stworzenia zasobów edukacyjnych, wytycznych projektowych i najlepszych praktyk. W dokumentach tych zawarto kwestie projektowe do wdrożenia zasad holistycznego bezpieczeństwa przemysłowego opartego na ochronie w głąb, w celu wsparcia zabezpieczeń zasobów sieciowych. Konkretne wytyczne projektowe ułatwiają skuteczne zaprojektowanie i wdrożenie Przemysłowej Strefy Zdemilitaryzowanej (IDMZ). W ramach zakładowych architektur automatyki przemysłowej można wykorzystać silnik Cisco Identity Services Engine.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.