Loading

Usługi cyberbezpieczeństwa przemysłowego

Rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa przemysłowego

Main Image

Coraz lepsze rozwiązania dotyczące łączności idą w parze z rozwojem zagrożeń bezpieczeństwa. Zagrożenia mogą przyjmować wiele form – od hakerów po błędy popełnione w dobrej wierze. Incydenty w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą wpływać na dostępność sieci, przerywać pracę i zatrzymywać całą produkcję. Potrzebujesz zespołu zaufanych ekspertów, którzy zapewnią doskonałą ochronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa, dzięki czemu możliwe będzie dalsze wprowadzanie innowacji i rozwijanie się. Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego mogą pomóc zabezpieczyć infrastrukturę, chronić zasoby i utrzymać dostępność sieci.


Cyberbezpieczeństwo: przyjęcie proaktywnego podejścia

Usługi pomocy przed zdarzeniem, w trakcie jego występowania i po jego zakończeniu

Chcesz poprawić sytuację dotyczącą bezpieczeństwa? Pomożemy Ci zmienić podejście do cyberbezpieczeństwa na bardziej aktywne dzięki kompleksowym usługom, które zapewnią ochronę Twoich zasobów. Nasze podejście zapewnia rozwiązania IT i OT, które obejmują całe kontinuum ataku – przed zdarzeniem, w trakcie jego występowania i po jego zakończeniu.

Począwszy od oceny stanu bezpieczeństwa i ciągłego monitorowania zasobów, które poprawiają widoczność połączonej hali produkcyjnej, po wykrywanie zagrożeń oraz planowanie reagowania i naprawy – pomożemy w utrzymaniu bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury.

  • Identyfikacja kluczowych zasobów i ryzyka oraz ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami, zanim do nich dojdzie.
  • Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym
  • Posiadanie planu reagowania i naprawy w przypadku wystąpienia zagrożenia

Identyfikacja i ochrona

Oceny bezpieczeństwa: zidentyfikuj obszary ryzyka

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zarządzać postawą bezpieczeństwa, jest ocena aktualnego stanu rzeczy. Nie można być całkowicie wolnym od ryzyka, ale pomożemy ustalić jego akceptowalny poziom w środowisku pracy. Obejmuje to zrozumienie specyficznej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa oprogramowania, sieci, systemu sterowania, zasad i procedur oraz zachowań pracowników.

Nasz zespół dysponuje specjalistyczną wiedzą branżową zarówno w zakresie zasad IT, jak i automatyki przemysłowej oraz posiada doświadczenie i umiejętności pozwalające na określenie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem dla zasobów przemysłowych.

Zabezpiecz się przed zagrożeniami

Gdy już ocenisz aktualny stan bezpieczeństwa i zidentyfikujesz zagrożenia, czas na zabezpieczenie działań przed całym wachlarzem zagrożeń. Nasz zaufany zespół ds. usług bezpieczeństwa przemysłowego pomoże opracować i wdrożyć rozwiązanie cyberbezpieczeństwa, aby pomóc w ochronie przemysłowych układów sterowania, korzystając z podejścia ochrony w głąb.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w technologii bezpieczeństwa, wdrażamy środki zabezpieczające, takie jak uwierzytelnianie, kontrola dostępu, bezpieczeństwo danych i zarządzanie aktualizacjami. Wdrażamy rozwiązania zgodnie z obowiązującymi normami, w tym NERC CIP, NIST 800-53 i NIST 800-82. Środki te mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem i ochronie krytycznych informacji biznesowych, co pozwala się skupić na misji firmy.


Wykrywanie zagrożeń

Ciągłe monitorowanie ryzyka i wykrywanie zagrożeń w sieci przemysłowej

Mimo wdrożenia solidnego programu bezpieczeństwa ochrona sieci przemysłowych przed zagrożeniami cybernetycznymi wymaga ciągłej czujności. Nasze usługi w zakresie wykrywania zagrożeń mogą pomóc w monitorowaniu i wykrywaniu tych coraz bardziej złożonych niebezpieczeństw. Ściśle współpracujemy z firmą Claroty, wiodącym dostawcą oprogramowania do widoczności OT i wykrywania zagrożeń, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Usługi te identyfikują normalne zachowanie w sieci, a następnie wykorzystują nasze możliwości monitorowania w celu wykrycia i ostrzeżenia użytkownika o działaniach niezgodnych z oczekiwanym schematem lub punktem odniesienia. Pomożemy w szybszej identyfikacji działań, które mogą stanowić zagrożenie dla systemu, lub nawet zanim do nich dojdzie.

Integrujemy oprogramowanie bezpieczeństwa przemysłowego od dostawców, którzy rozumieją funkcje operacyjne w ramach protokołów przemysłowych i mogą pomóc w zabezpieczeniu i optymalizacji przemysłowej sieci sterowania. Usługi te zapewniają widoczność na wszystkich poziomach środowiska OT. Oznacza to nie tylko wykrywanie zagrożeń, ale także monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz dogłębny wgląd w sieci w obrębie zasobów.


Reakcja i naprawa
Opracowanie planu działania w zakresie reagowania i powrotu do produkcji

Jeśli dojdzie do zdarzenia związanego z bezpieczeństwem, niezmiernie ważne jest, aby natychmiast zareagować i zlikwidować zagrożenie. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę w dziedzinie sieci i bezpieczeństwa, nasz zespół ds. usług bezpieczeństwa przemysłowego pomoże opracować plan obejmujący wypróbowane metody do powstrzymywania incydentu i minimalizacji szkód. Służymy również wsparciem w razie wystąpienia incydentu.

Najważniejszą kwestią w przypadku przestoju związanego z bezpieczeństwem jest jak najszybsze wznowienie produkcji. Nasze usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania zapisują dane produkcji i aplikacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, umożliwiając szybki powrót do normalnej produkcji. Po odzyskaniu systemu nasz zespół ds. usług bezpieczeństwa przemysłowego również bada incydent w celu ewentualnej identyfikacji przyczyn i zwiększenia elastyczności systemu.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie