Loading

Przemysłowe cyberbezpieczeństwo

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa na poziomie zakładu i całego przedsiębiorstwa

Main Image

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, wykraczające poza bezpieczeństwo sieci. Chronimy integralność i dostępność złożonych rozwiązań w zakresie automatyki. Nasze usługi pomogą efektywnie ocenić, wdrożyć i utrzymywać bezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania w ramach działalności operacyjnej. Wykorzystujemy technologie transformacyjne, u których podstaw leży cyfrowa integracja całego przedsiębiorstwa. Uwarunkowania związane z bezpieczeństwem stale się zmieniają, dlatego potrzebujesz partnera, który pomoże Ci zarządzać tym ewoluującym ryzykiem. Aby działania w tym zakresie były skuteczne, Twój partner musi być godny zaufania i stosować przejrzyste podejście.Bezpieczniejszy system sterowania przemysłowego

Zarządzanie zagrożeniami dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa

W pełni zintegrowane cyfrowo przedsiębiorstwo wymaga kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa przemysłowego. Obejmuje to zasady i procedury, które ograniczają ryzyko dla osób, procesów i technologii. Złożony, zintegrowany system stwarza wyzwania. Dlatego kluczowe znaczenie ma zrozumienie ryzyka i wdrażanie zabezpieczeń zintegrowanych z systemami sterowania automatyką przemysłową.

Zasoby przemysłowe potrzebują systemów bezpieczeństwa z obroną w głąb, które będą minimalizować zagrożenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Architektura zabezpieczeń typu obrona w głąb bazuje na idei, że każdy pojedynczy punkt ochrony można pokonać. W tego rodzaju systemach wykorzystuje się fizyczne, elektroniczne i proceduralne warstwy ochrony oraz odpowiednie środki kontroli w celu zapobiegania ryzyku różnego rodzaju.

Pomagamy zarządzać potencjalnymi zagrożeniami i budować bezpieczniejszy przemysłowy układ sterowania, który spełni indywidualne potrzeby. Mamy wyjątkowe możliwości i wiedzę, dzięki którym pomożemy zapewnić bezpieczeństwo przemysłowe, ograniczyć ryzyko i utrzymywać czas pracy sprzętu w układach sterowania.


Przestrzeganie norm i prowadzenie badań

Ciągłe doskonalenie poprzez współpracę

Współpracujemy z naszymi partnerami i innymi instytucjami badawczymi w celu tworzenia solidnych i bezpieczniejszych produktów do środowisk przemysłowych. O spełnianiu przez nasz cykl rozwojowy systemu zabezpieczeń odpowiednich wymogów świadczy certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-1. Współpracujemy także z krajowymi organizacjami reagowania, takimi jak Industrial Control System Cyber Emergency Response Team, w celu dzielenia się informacjami o zidentyfikowanych lukach w zabezpieczeniach z szerszym gronem odbiorców.

Zobacz certyfikat zgodności z normą w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem (ISA/IEC 62443)

Ocena poziomu bezpieczeństwa
Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposoby ich niwelowania

Skorzystaj z narzędzia oceny bezpieczeństwa do określenia aktualnego poziomu ryzyka przemysłowego. Dzięki temu porównasz swoje przedsiębiorstwo z innymi organizacjami z branży i będziesz w stanie określić sposoby łagodzenia potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Oceń swoje ryzyko

Zaufanie i transparentność

Poprawa bezpieczeństwa produktów i współpraca z klientami przy zarządzaniu ryzykiem

Bezpieczeństwo naszych produktów i naszych klientów ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. Gdy w systemie zabezpieczeń produktów stwierdzone zostają luki, zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktu (Product Security Incident Response Team) w Rockwell Automation inicjuje procedurę zarządzania defektami. Procedura to spełnia wymagania norm IEC 29147 i 30111 dotyczących postępowania z lukami w zabezpieczeniach i informowania o nich. Jako propagator odpowiedzialnego ujawniania informacji o lukach, zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktu prowadzi proaktywną współpracę z zewnętrznymi podmiotami badawczymi w celu identyfikowania i rozwiązywania stwierdzonych problemów w tym zakresie. W razie dostępności działań niwelujących zagrożenia zespół opracowuje i publikuje porady w sprawie zabezpieczeń. Odbywa się to przy udziale jednostek badawczych i krajowych organizacji reagowania (takich jak Industrial Control System Cyber Emergency Response Team), które pomagają udostępnić te informacje szerszemu gronu odbiorców.

Nasz model bazujący na zaufaniu i transparentności ma na celu podnoszenie świadomości branżowej na temat bezpieczeństwa przemysłowego. Dzięki temu klienci mogą podejmować świadome decyzje co do wyboru zabezpieczeń.

Certyfikat TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-1 dla dostawcy produktów

Certyfikat w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem (ISA/IEC 62443-4-1) stanowi dodatkową gwarancję bezpiecznego opracowywania produktów dzięki wdrożeniu cyklu rozwojowego systemu zabezpieczeń w procesach projektowych.

Zobacz certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-1

Certyfikat TÜV Rheinland zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-2 dla rodziny produktów ControlLogix 5580

Nowy, ulepszony sterownik ControlLogix 5580 marki Allen-Bradley to pierwszy na świecie sterownik posiadający certyfikat zgodności z normą TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-2, która jest obecnie uważana za najwyższy standard w zakresie bezpieczeństwa układów sterowania. Norma ta określa techniczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla podzespołów przemysłowych systemów automatyki i sterowania.

Zobacz certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-2

Certyfikat TÜV Rheinland zgodności z normą ISA/IEC 62443-2-4 dla integratora systemów

Firma Rockwell Automation otrzymała certyfikat (ISA/IEC 62443-2-4) dotyczący świadczenia usług integracji, projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie automatyki. Norma, o zgodności z którą świadczy ten certyfikat, opisuje wymagania dla dostawców systemów sterowania i automatyki przemysłowej.

Zobacz certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-2-4

Masz problem z bezpieczeństwem?

Aby zgłosić niepokojące sytuacje lub problemy z produktami Rockwell Automation wdrożonymi do większych systemów, napisz do nas na adres secure@ra.rockwell.com. Kontaktuj się z nami bezpiecznie, używając zabezpieczenia PGP Public Key Block.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie