Loading

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zapewnij bezpieczeństwo i doskonałą wydajność

Zarządzanie bezpieczeństwem

Wydajność i bezpieczeństwo to uzupełniające się wyznaczniki sukcesu w biznesie. Firmy osiągające najlepsze wyniki w swojej klasie charakteryzują się o 5–7% wyższą Całkowitą Efektywnością Wyposażenia, niższym o 2–4% wskaźnikiem nieplanowanych przestojów oraz o ponad połowę niższym wskaźnikiem urazów w porównaniu z podmiotami osiągającymi średnie wyniki. Cele te są osiągane dzięki skupieniu się na kulturze bezpieczeństwa, procesach i procedurach zgodności oraz wykorzystaniu technologii w celu redukcji ryzyka i optymalizacji wydajności. Pozwól nam pomóc Ci opracować własny plan do osiągnięcia wydajności najlepszej w swojej klasie.


Dojrzałość bezpieczeństwa pomaga w realizacji celów biznesowych

Zwiększ poziom bezpieczeństwa i wydajności

Na poziom bezpieczeństwa składają się trzy kluczowe elementy: kultura (zachowania), zgodność z przepisami (procedury) i zasoby (wdrażanie technologii).

Współpracując z naszymi partnerami w zakresie rozwoju kultury, opracowaliśmy narzędzia pomiarowe oraz sprawdzony 5-etapowy proces poprawy poziomu bezpieczeństwa. Proces ten wymaga współpracy między działem BHP i ochrony środowiska (EHS), działem operacyjnym i działem technicznym w celu zapewnienia osiągów najlepszych w danej klasie.


Krytyczne kwestie biznesowe dla specjalistów ds. bezpieczeństwa

Efektywne programy bezpieczeństwa optymalizują wydajność, a także chronią pracowników, urządzenia, reputację i środowisko. Dowiedz się więcej o tym, jak różne działy podmiotów najlepszych w danej klasie współpracują, aby osiągnąć cele biznesowe.


Bezpieczeństwo i ewolucja globalnej siły roboczej

Lepszy wgląd w zachowanie pracowników, zgodność z przepisami i trendy

Globalna siła robocza nieustanie się zmienia, przy czym oczekuje się, że tempo wzrostu PKB spadnie z 3,6% do 2,1% w ciągu najbliższych 50 lat. Będzie to wymagało o 80% szybszego wzrostu wydajności, aby zrekompensować przewidywany spadek.

Producenci muszą przyjąć wielopłaszczyznowe podejście, które zmaksymalizuje wydajność każdego zatrudnionego pracownika oraz wprowadzi udoskonalenia w projektowaniu, bezpieczeństwie i łączności maszyn.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Posiadamy bogate doświadczenie w branży, które pomaga nam w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatyzację.