Loading

Bezpieczeństwo w Przemysłowym Internecie Rzeczy

Poznaj wpływ koncepcji The Connected Enterprise na bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w Przemysłowym Internecie Rzeczy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest zagadnieniem wielowymiarowym, niezbędnym do ochrony pracowników, unikania przerw w produkcji i osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) to zbieżność systemów technologii informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa (IT) i technologii operacyjnych (OT) — umożliwia firmom dostęp do danych produkcyjnych, jakościowych, dotyczących bezpieczeństwa i innych.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą zastosować koncepcję The Connected Enterprise w celu poprawy bezpieczeństwa, wydajności i rentowności. Dane takie są pomocne w poprawie widoczności systemu bezpieczeństwa, zrozumieniu zagrożeń bezpieczeństwa, redukowaniu przestojów związanych z bezpieczeństwem, ocenie użycia lub nadużycia systemów bezpieczeństwa i poprawie zgodności z przepisami.


Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w epoce IIoT

Tradycyjnie funkcja zabezpieczająca jest często postrzegana jako swego rodzaju „policja” do spraw zgodności w działaniach przemysłowych, co prowadzi do poglądu, że bezpieczeństwo w miejscu pracy jest zapewniane kosztem wydajności. Obecnie BHP i zarządzanie bezpieczeństwem są coraz częściej postrzegane jako istotne czynniki przyczyniające się do osiągania doskonałości operacyjnej i wyników biznesowych. W tym szczegółowym oficjalnym dokumencie firma LNS Research, lider w branży analiz automatyki, przedstawia informacje na temat bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.


Nowa koncepcja bezpieczeństwa w ramach The Connected Enterprise

Bezpieczeństwo siłą napędową dzięki Przemysłowemu Internetowi Rzeczy

IIoT może znacznie poprawić zgodność i wydajność w zakresie bezpieczeństwa oraz zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w zachowania pracowników, zgodność z przepisami dotyczącymi maszyn, przyczyny przestojów w pracy oraz anomalie i trendy w zakresie bezpieczeństwa.

Odkryj inteligentne wytwarzanie z The Connected Enterprise

Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona są ze sobą nierozerwalnie związane

W miarę jak działalność przemysłowa coraz bardziej polega na rozwiązaniach sieciowych, nie należy pomijać nieodłącznych skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ataki często skupiają się na systemach bezpieczeństwa, które chronią pracowników, urządzenia i środowisko.


Bezpieczeństwo i ewolucja globalnej siły roboczej

Globalna siła robocza nieustannie ewoluuje. Firmy muszą w pełni wykorzystać możliwości każdego pracownika, niezależnie od jego wieku i kwalifikacji, oraz zapewnić mu bezpieczeństwo i utrzymać wysoką wydajność. Poznaj kroki, które możesz podjąć.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Posiadamy bogate doświadczenie w branży, które pomaga nam w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycję w automatyzację.