Loading

Wsparcie dotyczące zastosowania produktu

Minimalizuj ryzyko przestojów dzięki usługom wsparcia przemysłowego

Main Image

Czy będziesz w stanie szybko zareagować w razie awarii urządzenia? Większość firm wymaga pewnego poziomu wsparcia zewnętrznego, zwłaszcza wtedy gdy napotykają poważniejsze braki w umiejętnościach, ryzyko korzystania z przestarzałych technologii i złożoność operacyjną. Nasze usługi wsparcia przemysłowego stanowią pojedynczy punkt dostępu do wyszkolonych inżynierów i części zamiennych w chwili, gdy ich potrzebujesz.


Wsparcie w całym cyklu żywotności produktu i zastosowania

Maksymalizacja produktywności i łatwość obsługi dzięki elastycznemu wsparciu przemysłowemu

Nasze usługi wsparcia produktu i zastosowania obejmują cały cykl żywotności systemów automatyki. Współpracując z nami, możesz wybrać opłacalne skalowalne oferty, które zapewniają rosnący poziom wsparcia i wartości, aby spełnić Twoje wymagania. Oferty powstały z myślą o szybszym wychodzeniu z przestojów, opłacalnym wsparciu w trybie całodobowym, obniżeniu kosztów konserwacji i lepszym monitorowaniu przestarzałych zasobów.


Wsparcie na żądanie

Sprostaj trudnym wyzwaniom i uzupełniaj kwalifikacje dzięki usługom wsparcia na żądanie

Niekiedy wsparcie potrzebne jest w ograniczonym zakresie, tylko w konkretnych sytuacjach. Nasze usługi wsparcia na żądanie możesz dopasować do konkretnych potrzeb i korzystać z nich, gdy ich potrzebujesz.

Wsparcie TechConnect℠ daje dostęp do wykwalifikowanych inżynierów, którzy zajmą się zgłaszanymi problemami. Dzięki usługom na żądanie możemy także wysłać techników, aby pomogli w wykryciu i usunięciu usterek lub w konserwacji. Nasze usługi regeneracji pomogą przywrócić urządzenia do ich początkowego stanu funkcjonalnego. Ponadto zajęcia szkoleniowe mogą pomóc lepiej zrozumieć własne urządzenia.


Zintegrowana pomoc techniczna

Połącz usługi z codzienną działalnością, aby utrzymać produktywność

Wsparcie zewnętrzne może być szczególnie skuteczne, gdy ma miejsce przy współpracy z pracownikami. Nasze zintegrowane wsparcie jest umiejętnie wplecione w codzienną działalność, aby pomóc ograniczyć przestoje i im zapobiegać. Wsparcie może być realizowane zdalnie lub na miejscu i może być dopasowane do potrzeb.

Nasze usługi obejmują zarządzanie częściami, które pomoże w dostępie do potrzebnych podzespołów. Zintegrowane wsparcie Assurance™ Integrated Support może realizować usługi awaryjne, takie jak zdalna pomoc inżynierów wsparcia, dostawa części zamiennych i pomoc inżynieryjna na miejscu.

Zintegrowane wsparcie Assurance Integrated Support zapewnia pomoc inżyniera i wszystkie potrzebne części na miejscu i bez wpływu na budżet. Minimalizuj wpływ przestojów i szybciej przywróć maksymalną wydajność.

Wsparcie zarządzane

Kompleksowe zarządzane usługi OT, które napędzają kluczowe wyniki produkcji

Co by było, gdyby nie musieć martwić się o nieplanowane przestoje, mieć środki na osiągnięcie efektu skali i czuć się pewnie, że zakład dostosuje się do nadchodzących zmian technologicznych jutra? Nasza oferta zarządzanych usług OT koncentruje się na wybranych usługach, które można intuicyjnie łączyć w pakiety w celu zapewnienia większej wartości i uzyskania skalowalnych wyników.

Oferta usług zarządzanych łączy w sobie krytyczne komponenty wsparcia, takie jak wiedza i doświadczenie w danej branży, technologia, łączność zdalna i monitorowanie. Zdalne zarządzanie, jakie zapewnia to portfolio usług, może pomóc w przezwyciężeniu typowych wyzwań operacyjnych — od luki w umiejętnościach przez połączenie IT/OT po bezpieczeństwo systemów komputerowych. Chcemy pomóc w rozwoju od działań reaktywnych i responsywnych do w pełni zarządzanych i produktywnych. Czy chcesz zabezpieczyć przyszłość zakładu?

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie