Loading

Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380

Łatwiejsza migracja dzięki elastycznym opcjom

Main Image

A gdyby można było osiągnąć lepszą wydajność, pojemność, produktywność i bezpieczeństwo systemów, aby spełnić rosnące wymagania maszyn i urządzeń inteligentnych do produkcji? Aby wyprzedzić zmieniające się wymagania rynku, konieczne jest posiadanie rozwiązań migracyjnych, które mogą zmniejszyć ryzyko związane z utrzymaniem dotychczasowego sprzętu i osiągnąć większą produktywność. Oto, jak możemy pomóc przeprowadzić migrację z systemu SLC™ 500 do sterowników CompactLogix™ 5380 i systemu we/wy Compact 5000™.


Zasoby wspierające migrację

Czas zmienić technologię na nowszą. Migracja układu sterowania SLC 500 to część oferowanego przez nas proaktywnego planu modernizacji. Odkryj, w jaki sposób modernizacja dotychczasowego systemu automatyzacji może pomóc zoptymalizować wydajność i zachować przewagę konkurencyjną w wymagającym środowisku rynkowym.

Jest wiele dostępnych zasobów, które mogą pomóc w migracji i zapewnią szereg opcji podczas opracowywania planu aktywnego cyklu żywotności. Możesz się zdecydować na współpracę z zaufanym partnerem takim jak Rockwell Automation, integratorem systemów/dostawcą rozwiązań albo zrobić to na własną rękę. Oferujemy pełne portfolio usług modernizacji i migracji oraz narzędzia, które ułatwią to zadanie.


Reduce Risk, Conversion Time, and Labor Costs

Our SLC to CompactLogix control system migration is an easy, fast and cost-effective option for you. Improve your migration plan with the Integrated Architecture® Builder tool. The 1492 Wiring I/O System allows I/O conversion without removing existing field wiring connection. Contact your local sales office or distributor to discover how you can ease your migration to selected CompactLogix™ controllers.

Mniejsze ryzyko, niższe koszty robocizny i krótszy czas konwersji

Z nami migracja z systemu sterowania SLC do CompactLogix jest prosta, szybka i ekonomiczna. Ulepsz plan migracji dzięki narzędziu Integrated Architecture Builder. System 1492 Wiring I/O umożliwia konwersję we/wy bez usuwania istniejących połączeń oprzewodowania w miejscu instalacji.

Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem, aby dowiedzieć się, jak uprościć migrację do wybranych sterowników CompactLogix™.


Achieve Smart Manufacturing with CompactLogix 5380 Controllers

Rozpocznij produkcję inteligentną dzięki sterownikom CompactLogix 5380

Migrując do naszego układu sterowania CompactLogix 5380, zyskujesz:

  • większą elastyczność dzięki zintegrowanemu ruchowi w sieci EtherNet/IP,
  • większą produktywność i wydajność, szersze możliwości i większe bezpieczeństwo,
  • większe wykorzystanie istniejących zasobów dzięki lepszemu sterowaniu i dostępowi do diagnostyki w czasie rzeczywistym,
  • jedno wspólne środowisko programowania, umożliwiające optymalizację wydajności i skrócenie czasu przekazania do eksploatacji.

Zrób to sam

Oferujemy wiele zasobów do prowadzenia migracji starzejących się systemów na własną rękę:

  • łatwy w użyciu wybór sprzętu i aplikacji do konwersji,
  • narzędzia do automatycznej konwersji kodu oprogramowania,
  • systemy konwersji sterowników i oprzewodowania we/wy,
  • moduły interfejsów sieciowych.

Modernizacja niestandardowa

Użytkownicy końcowi z dużymi złożonymi instalacjami mogą zyskać większe korzyści przez połączenie IT i OT w modelu The Connected Enterprise. Nasze usługi konwersji i migracji mogą pomóc w ramach migracji niestandardowej.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie