Loading

Migracja PLC-5 do ControlLogix

Oceń opcje na etapie planowania migracji

Migracja PLC-5 do ControlLogix

Znasz już komunikaty o wejściu systemu sterowania Allen-BradleyPLC-5® w fazę wycofania z eksploatacji. Być może jednak wciąż nie decydujesz się na migrację, ponieważ pracownicy nie mają połączenia szerokopasmowego, a Ty martwisz się dodatkowymi przestojami lub brakiem funduszy do wdrożenia dużej liczby migracji?


Zasoby, które pomogą w migracji

System sterowania PLC-5 jest jedną z największych zainstalowanych baz wśród wszelkich platform sterowania. Jednak coraz trudniej znaleźć części zapasowe, naprawione jednostki, a także wyszkolonych inżynierów.

Jest bardzo wiele dostępnych zasobów, które mogą pomóc Ci w migracji i zapewnią wiele opcji, gdy będziesz opracowywać plan aktywnego cyklu eksploatacyjnego. Można zdecydować się na współpracę z takim zaufanym partnerem, jak Rockwell Automation, integratorem systemów/dostawcą rozwiązań lub zrobić to samemu. Oferujemy pełne portfolio usług modernizacji i migracji oraz narzędzia, które ułatwią to zadanie.


Zrób to sam

Oferujemy wiele zasobów do migracji Twoich starzejących się systemów na własną rękę:

  • łatwy w użyciu wybór sprzętu i programów aplikacyjnych do konwersji,
  • narzędzia do automatycznej konwersji kodu oprogramowania,
  • systemy konwersji sterowników i oprzewodowania we/wy,
  • moduły interfejsów sieciowych.

Migracja pakietowa PLC-5

Nasza migracja pakietowa PLC-5 to łatwa, szybka i ekonomiczna opcja, która przemówi do użytkowników końcowych, integratorów systemów i konstruktorów maszyn. Migruj jeden stelaż PLC-5 i aż do czterech stelaży zdalnych modułów we/wy, i pozostaw na miejscu wszystkie połączone urządzenia i sterowniki podrzędne. Migracja centralnego sterownika i podstawy montażowej zapewniają efektywność, przygotowując jednocześnie do modernizacji w przyszłości.

Współpraca z nami przy projekcie migracyjnym zapewnia korzyści w postaci:

  • spójnych realizacji wykonanych przez ścisłą grupę inżynierów, którzy codziennie prowadzą konwersje i migracje PLC,
  • zgodności z normami i procesami inżynieryjnymi, którymi rządzi nasz system zarządzania jakością,
  • średnio 16 godzin testów symulacyjnych i przeglądu wykonanego przez innych inżynierów,
  • opcji dodania jednego z naszych wyszkolonych w zakładzie inżynierów, który pomoże oddać do użytku nowy system sterowania.

Migracja pakietowa PLC-5 doskonale sprawdza się do pojedynczych prostych programów aplikacyjnych, komunikujących się z urządzeniami i stelażami zdalnych modułów we/wy w istniejących sieciach, takich jak DH+ i zdalne we/wy.


Modernizacja niestandardowa

Użytkownicy końcowi z dużymi złożonymi instalacjami mogą zyskać większe korzyści przez połączenie IT i OT w modelu The Connected Enterprise. Nasze usługi konwersji i migracji mogą pomóc w ramach migracji niestandardowej.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczne wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie