Loading

Usługi modernizacyjne

Od usług konwersji do niestandardowych rozwiązań modernizacyjnych

Usługi modernizacyjne

Modernizacja może diametralnie przekształcić przedsiębiorstwo. Aktualizując systemy sterowania i informacji do najnowszej wersji, możesz wykorzystać siłę informacji i przygotować działalność operacyjną na wyzwania przyszłości. Co więcej, modernizacja może rozwiązać najbardziej uciążliwe problemy dzisiejszego dnia – od przestarzałości sprzętu przez problemy z bezpieczeństwem po przeniesienia pracowników.


Wybierz właściwego partnera do projektu

Modernizacja systemów może się wydawać ryzykownym przedsięwzięciem. Aby zapewnić łagodne przejście, potrzebujesz partnera, który rozumie branżę i opracuje plan realizacji celów. Jako największa firma zajmująca się automatyką przemysłową i informacją jesteśmy partnerem, którego cechuje:

 • długa lista osiągnięć w zakresie świadczenia długofalowego wsparcia w całym cyklu żywotności;
 • globalna obecność w ponad 80 krajach na całym świecie;
 • pozycja lidera rynku w zakresie strategii produkcji inteligentnej i Przemysłowego Internetu Rzeczy;
 • doświadczenie w pomocy w osiąganiu optymalizacji w całym zakładzie, wydajności w tworzeniu maszyn i zrównoważonej produkcji w całej gamie branż;
 • kompleksowa sieć partnerów z produktami, technologiami, specjalistami od zastosowań i dystrybucją, które pomogą zbudować kompletne rozwiązanie.

Możemy ocenić, zaplanować i zrealizować projekt modernizacji systemu automatyki. W pierwszej kolejności przeprowadzamy ocenę bazy istniejącego sprzętu (Installed Base Evaluation) i oprogramowania we wszystkich odpowiednich lokalizacjach. Może to pomóc w identyfikacji zagrożeń i konkretnych możliwości poprawy szybkości, jakości i elastyczności. Możemy również pomóc we wdrożeniu projektu modernizacji, przyjmując preferowane podejście, takie jak modernizacja podczas planowanego przestoju lub etapowa. Automatyzacja modułowa w połączeniu z kompatybilnością wsteczną pozwalają utrzymać produktywność podczas unowocześniania części systemu automatyki.

Powiązane narzędzia i usługi


Usługi konwersji

Ścieżka migracji dla starzejących się systemów

Z czasem, gdy sprzęt staje się coraz starszy i coraz mniej niezawodny, rosną koszty jego utrzymania. Musisz się zdecydować, czy naprawić istniejący system, wymienić go, czy migrować na nową platformę o rozszerzonej funkcjonalności.

Nasze usługi konwersji i migracji mogą pomóc w ocenie dostępnych opcji postępowania ze starzejącym się sprzętem. Od zarządzania projektem po uruchomienie: pomożemy zaprojektować i wdrożyć strategię migracji idealną dla obiektu. Za stałą cenę otrzymujesz kompletne rozwiązanie aktualizacyjne obejmujące sprzęt, konwersję oprogramowania i usługi uruchomienia.

Usługi te:

 • unowocześnią interfejs operatora do aktualnej technologii (jeden do jednego);
 • zastąpią napęd AC lub DC aktualną technologią (jeden do jednego);
 • zastąpią stary sterownik aktualną technologią (jeden do jednego);
 • zaktualizują oprogramowanie automatyki i technologię komunikacji/HMI;
 • zmienią sterownik analogowy na jego cyfrowy odpowiednik;
 • wdrożą lub przekonwertują sieć dla zasobów automatyki.

Niestandardowe rozwiązania modernizacyjne

Celem naszych klientów we wszystkich branżach i procesach jest przynosząca zysk, bezpieczna i zrównoważona działalność. Jako partner oferujemy wiedzę techniczną właściwą dla branży i technologii, aby osiągnąć te cele i sprostać wyjątkowym wyzwaniom. Rozumiejąc wymagania, nasz zespół ds. globalnych rozwiązań korzysta z bogactwa naszej wiedzy technicznej i zasobów partnerów. Dzięki wiedzy specjalistycznej dostarczamy powtarzalne, skalowalne i proste w utrzymaniu rozwiązania dopasowane do konkretnych wyzwań.

Nasze usługi modernizacyjne pomagają włączać nowe technologie w tempie, jakie jest wygodne dla Ciebie. Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby minimalizować przestoje, maksymalizować sukces operacyjny i zmniejszać ryzyko związane z utrzymywaniem starszego sprzętu. Co najważniejsze, usługi modernizacyjne stymulują oszczędności w cyklu żywotności systemu.

Nasi klienci dostrzegają największe sukcesy po przeprowadzeniu badania projektowania podstawowego (ang. front-end engineering and design; FEED). FEED jest czymś więcej niż oszacowaniem kosztu. Obejmuje także zakres projektu, budżet, całkowity koszt inwestycji, ramy czasowe wdrożenia i ocenę ryzyka.


Umowa na usługi modernizacyjne

Etapowe podejście do migracji pasujące do budżetu

Jeśli posiadasz dużą bazę zainstalowanego sprzętu, ale nie dysponujesz odpowiednim budżetem na jego unowocześnienie, oferujemy umowę na usługi modernizacyjne. Opcja ta pomaga zminimalizować ryzyko związane z eksploatacją starzejących się zasobów systemu automatyki i umożliwia aktualizację do najnowszej technologii w ustalonym harmonogramie czasowym. Dzięki etapowemu podejściu można zminimalizować i zaplanować czas przestoju. Umowa obejmuje wsparcie, modernizację i zarządzanie programem za stałą opłatą.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie