Loading

Installed Base Evaluation

Uzyskaj wyczerpujące informacje na temat inwentarza zasobów przemysłowych we wszystkich obiektach

Main Image

Czy na pewno masz dostęp do części zapasowych o znaczeniu krytycznym i czy znasz ryzyko związane z przestarzałością sprzętu? Pierwszym krokiem do udoskonalenia praktyk w zakresie konserwacji, napraw i przeglądów powinno być dogłębne zrozumienie, w jakiej fazie cyklu żywotności produktu znajdują się eksploatowane urządzenia. Usługa Installed Base Evaluation™ (IBE®) ułatwi Ci zbieranie i analizowanie kluczowych informacji o działaniu urządzeń w Twoim obiekcie oraz w całym przedsiębiorstwie. Teraz możesz zaplanować przyszłość swojego obiektu.


Potrzebujesz lepszej strategii zarządzania zasobami?

Uzyskaj pełną analizę swoich maszyn i urządzeń w całym przedsiębiorstwie

Zależy Ci na lepszym zrozumieniu, na jakich częściach opierają się działania o znaczeniu krytycznym dla działalności całego przedsiębiorstwa? Gdy znasz status części zapasowych i urządzeń wycofanych z eksploatacji, możesz opracować korporacyjny profil ryzyka wskazujący najwyższe ryzyko przestoju w odniesieniu do każdego miejsca.

Świadcząc usługę oceny zainstalowanej bazy maszyn (Installed Base Evaluation), korzystamy ze standardowej metody gromadzenia danych i dostarczania praktycznych, przydatnych raportów w ciągu kilku tygodni.

Usługa Installed Base Evaluation ułatwia wdrażanie inicjatyw dotyczących całego przedsiębiorstwa, takich jak:

 • identyfikacja zasobów o znaczeniu krytycznym,
 • ograniczanie ryzyka przestarzałości urządzeń,
 • zarządzanie inicjatywami na skalę całej firmy dotyczącymi magazynu i części zapasowych,
 • potwierdzenie, że firma ma aktualne zestawienia materiałów dotyczące wszystkich zasobów.

Aby uzyskać jeszcze pełniejszy obraz zasobów w przedsiębiorstwie, w ramach Enterprise Installed Base Evaluation można przeprowadzić ocenę zasobów materialnych lub oprogramowania w wielu miejscach. Usługę Enterprise IBE można dostosować do indywidualnych potrzeb w oparciu o takie czynniki jak lokalizacje lub maszyny o najwyższym ryzyku albo skupić się na konkretnych jednostkach biznesowych w wielu obiektach.


Zacznij od zasobów materialnych

Usługa Installed Base Evaluation dostarcza informacji, które można wykorzystać w praktyce

Nasza usługa IBE umożliwia dogłębną analizę kluczowych zasobów Twojego zakładu oraz ich stanu, aby pomóc Ci podjąć racjonalne decyzje dotyczące ich obsługi technicznej i zarządzania w zakresie przestarzałości.

Usługa Installed Base Evaluation umożliwia:

 • ograniczenie kosztów dzięki zidentyfikowaniu i wyeliminowaniu zbędnych zapasów, co może przyczynić się do zwiększenia rentowności aktywów netto (RONA);
 • wydłużenie czasu pracy urządzeń dzięki sprawdzeniu, czy w zakładzie znajdują się kluczowe części zapasowe na potrzeby produkcji i konserwacji;
 • zidentyfikowanie i złagodzenie ryzyka związanego z obsługą urządzeń starszej generacji;
 • zapewnienie dokładnych informacji na temat tego, jaki wpływ na bazę zainstalowanych maszyn będzie mieć modernizacja urządzeń lub dodanie nowej linii.

Podejmuj lepsze decyzje dzięki rozwiązaniu My Equipment

Przeglądaj, analizuj i oceniaj dane dotyczące bazy zainstalowanych zasobów

Czy zastanawiasz się czasem, jakich potrzebnych działań nie uwzględniasz w planach dotyczących przyszłości Twojego zakładu? Planowanie przyszłych działań jest łatwiejsze dzięki oprogramowaniu My Equipment, które dostarcza dane o inwentarzu zasobów przemysłowych w postaci cyfrowej. Czytelny pulpit nawigacyjny zapewnia lepszy dostęp do informacji na temat środowiska produkcyjnego, co ułatwia współpracę i usprawnia podejmowanie decyzji w ramach zespołu. Dzięki udoskonalonym funkcjom analizy ryzyka przestarzałości i zapasów magazynowych oprogramowanie My Equipment ułatwia sprawdzenie, czy kluczowe części zapasowe na potrzeby produkcji i konserwacji są na miejscu, przyczyniając się w ten sposób do obniżenia kosztów i wydłużenia czasu pracy urządzeń.

Zaloguj się lub utwórz konto My Equipment Login or Create a My Equipment Account

Zrozum swoje oprogramowanie

Poznaj swoje zasoby IT oraz ryzyko związane z migracją

Ocena bazy oprogramowania umożliwia identyfikację używanego sprzętu IT, zasobów oprogramowania, wersji oraz potencjalnego ryzyka związanego z migracją. Gromadzimy informacje i zapewniamy szczegółowe analizy oprogramowania Rockwell Automation i Microsoft.

Nasz ocena uwzględnia również zapasy podstawowe, aby ułatwić podjęcie działań na podstawie ryzyka i możliwości poczynienia oszczędności w ramach przygotowań do modernizacji urządzeń automatyki przemysłowej. Pozwala to na przykład zidentyfikować możliwość eliminacji nieużywanego oprogramowania i migracji do równoległych licencji. Ponadto możemy określić, czy oprogramowanie i odpowiadający mu system operacyjny obsługują określoną aktualizację oprogramowania, aby uniknąć potencjalnej niekompatybilności.

Ocena bazy oprogramowania umożliwia:

 • dokumentowanie całości zainstalowanego oprogramowania i zasobów IT;
 • określenie, czy bieżący system operacyjny i sprzęt IT urządzeń automatyki będzie obsługiwał aktualizacje oprogramowania, a także identyfikację wymagań dotyczących migracji;
 • zwiększenie efektywności poprzez określenie, które z pakietów oprogramowania będą musiały działać równolegle, a na które będzie potrzebna licencja;
 • optymalizację licencjonowania i wsparcia.
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie