Loading

Kontrola niezawodności zasobów

Popraw produktywność zakładu dzięki lepszemu działaniu zasobów i redukcji ryzyka

Kontrola niezawodności zasobów

Czy masz dostęp do dużych ilości danych z konserwacji w swoich zasobach, ale zmagasz się z przekształceniem ich w użyteczne informacje operacyjne? Informacje z analiz zasobów przedsiębiorstwa pozwalają osiągnąć większą produktywność przez poprawę działania maszyn i sprzętu oraz ograniczenie ryzyka.


Programy zapewnienia niezawodności bazujące na efektach

Popraw produktywność zakładu i niezawodność sprzętu

Nasz zespół ds. usług zarządzania zasobami i zapewnienia ich niezawodności wykorzystuje solidne branżowe doświadczenie i wiedzę z zakresu elektrycznego sterowania automatyką w połączeniu z procesami ciągłego doskonalenia, metodami zapewnienia niezawodności i systemami informacji o zasobach. Dostarczamy programy bazujące na efektach, aby pomóc:

  • ocenić niezawodność sprzętu,
  • opracować programy konserwacji,
  • wdrożyć projekty ulepszeniowe,
  • realizować usługi w zakresie informacji o zasobach i programy zarządzane,
  • uzupełniać oferowane usługi inżynieryjne.

Praca z Rockwell Automation oznacza więcej niż wsparcie produktów zainstalowanych w danym zakładzie. Korzyści dla firmy wynikają z serwisowania produktu w ramach istniejących procesów i systemów. Zapewnia to większą produktywność zakładu i możliwość efektywnego zarządzania zasobami w pozostałym okresie cyklu eksploatacyjnego.


Śledzenie i działanie zasobów

Analiza serwisowa pozwala aktywnie i świadomie podejmować decyzje

Nasze usługi diagnostyki działania to system analizowania informacji o zasobach, który pozwala usprawniać strategię konserwacji kluczowych linii ze zintegrowanymi urządzeniami.

Rozwiązanie to polega na wdrożeniu we wszystkich urządzeniach w zakładzie warstwy technologicznej, służącej do monitorowania i analizy. Podejście ciągłego doskonalenia do utrzymania niezawodności pomaga ograniczyć ryzyko operacyjne.

W ramach usługi jeden z naszych specjalistów w dziedzinie usług uważnie śledzi działanie sprzętu, aby móc doradzić ulepszenia w zakresie niezawodności, jakie warto wprowadzić w danym zakładzie i instalacji produkcyjnej.

Korzyści i efekty:

  • wgląd w stan wszystkich urządzeń połączonych sieciowo w systemie,
  • ograniczenie nawet o 70% czasu gromadzenia danych w porównaniu z ręcznym wykonywaniem tej czynności, dzięki zautomatyzowanej identyfikacji i śledzeniu urządzeń,
  • otrzymywanie ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach i problemach, zanim zaistnieją, dzięki wbudowanemu monitorowaniu i zdarzeniom,
  • zdalne rozwiązywanie problemów i skrócenie czasu realizacji napraw podczas przestojów nawet o 5%.
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczne wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie