Loading

Inteligentne urządzenia przemysłowe

Spraw, by maszyny i sprzęt były mądrzejsze

Inteligentne urządzenia przemysłowe

Wraz z większym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące produkcji i maszyn pojawia się potrzeba stosowania inteligentnych urządzeń przemysłowych. Są one nieodłączną częścią inteligentnych maszyn, a ich stosowanie jest pierwszym krokiem do sprawnego przechwytywania danych roboczych. Inteligentne urządzenia pomagają w podejmowaniu mądrzejszych i bardziej świadomych decyzji.


Wartość inteligentnych urządzeń przemysłowych

Czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób inteligentne urządzenia przemysłowe mogą się przyczynić do zwiększenia wydajności sprzętu i maszyn? Czy masz linie produkcyjne, które mogłyby dostarczać więcej informacji? Zastosowanie inteligentnych urządzeń przemysłowych to kolejny krok do zrobienia.


Inteligentne czujniki

Inteligentne czujniki pomagają połączyć różne dane w strumienie użytecznych informacji i umożliwiają monitorowanie oraz optymalizację zasobów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Nasza oferta inteligentnych czujników jest fundamentem zintegrowanego sterowania i informacji, dostarczając nieprzetworzonych danych do wykorzystania zgodnie z ideą The Connected Enterprise.


Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Inteligentne urządzenia zabezpieczające pomagają chronić pracowników, maszyny i procesy oraz są źródłem nieprzetworzonych danych na potrzeby realizacji koncepcji The Connected Enterprise. Scalają dane bezpieczeństwa z hali produkcyjnej w strumienie użytecznych informacji i umożliwiają monitorowanie i optymalizowanie zasobów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.


Inteligentne sterowanie silnikiem

Wydajne silniki są motorem produktywności, a wpływ ich awarii na produkcję może być poważny. Dzięki inteligentnym urządzeniom sterującym silnika możesz poprawić produktywność i zapobiec awariom, stosując zintegrowane podejście oparte na danych.

Dowiedz się więcej o naszych inteligentnych produktach:


Inteligentne monitorowanie

Urządzenia do inteligentnego monitorowania przyczyniają się do zachowania wydajności i produktywności w hali produkcyjnej. Dzięki zdolności wykrywania potencjalnych awarii urządzeń przed ich wystąpieniem oraz monitorowania zużycia energii można rozszerzyć układ sterowania automatyką o ochronę maszyn.


Integracja układów sterowania

Integracja inteligentnych urządzeń Allen-Bradley w układzie sterowania Logix Połączenie technologii inteligentnego sterowania silnikiem z układem sterowania zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając zwiększenie ilości informacji o procesie produkcyjnym.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie