Loading

Integrated Architecture

Informacje i sterowanie w czasie rzeczywistym

Integrated Architecture

Systemy zintegrowanego sterowania ułatwiają wdrożenie produkcji inteligentnej w Twoich rozwiązaniach w zakresie automatyki przemysłowej. Nasz system Integrated Architecture® pozwala wdrożyć przemysłowy układ sterowania indywidualnie na poziomie pojedynczych urządzeń i całej linii w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Można go następnie rozbudować na wiele linii lub zakładów w celu osiągnięcia celów biznesowych przedsiębiorstwa. Nasz system Integrated Architecture został opracowany pod kątem wysokiej wydajności architektury Pomaga on łączyć sterowanie i informacje w celu utworzenia połączonego przedsiębiorstwa z inteligentniejszą technologią, wyższą produktywnością i bezpieczniejszym środowiskiem.


Automatyka wielozadaniowa

Zintegruj sterowanie wielozadaniowe w ramach jednej infrastruktury

Integracja przemysłowych układów sterowania w jednej infrastrukturze dla całego zakładu pozwala na zwiększenie efektywności i wydajności w każdej sferze działalności. Zastąpienie wielu oddzielnych układów sterowania pojedynczym wspólnym systemem umożliwia efektywną instalację, eksploatację i konserwację. Nasza platforma sterująca Logix zapewnia skalowalność i efektywność na miarę Twoich potrzeb.Integrated Architecture Builder

Integrated Architecture Builder (IAB) umożliwia rozmieszczanie i weryfikację układów sterowania oraz generowanie ofert i zestawień materiałów zawierających informacje o układzie sterowania. Narzędzie to oferuje zaawansowaną pomoc w wyborze oraz interfejs graficzny do projektowania układów. Można projektować systemy produktów komunikujących się za pośrednictwem sieci, np. Ethernet/IP, a także podsystemy z komponentami (np. sterownikami PLC) na wspólnej płycie montażowej. Do systemu można dodawać wejścia/wyjścia, sieci, napędy, okablowanie i oprzewodowanie maszyny, sterowanie ruchem i inne urządzenia.

Narzędzie Integrated Architecture Builder można pobrać z poziomu pliku wykonywalnego Product Selection Toolbox lub aplikacji mobilnej.

Main Image
Narzędzia
Aplikacja mobilna IAB

Aplikacja mobilna Integrated Architecture Builder (IAB) firmy Rockwell Automation pozwala szybko szkicować wstępne projekty przemysłowych układów sterowania.


Integrowanie systemów przemysłowych z systemami przedsiębiorstwa

EtherNet/IP™ to solidna platforma komunikacyjna, która umożliwia konstruktorom maszyn i użytkownikom końcowym efektywne łączenie ich infrastruktury sieci. Dzięki platformie EtherNet/IP wszystkie możliwości sieciowe, takie jak ruch, synchronizacja czasowa, interfejs HMI, inteligentne sterowanie silnika, oprzyrządowanie procesu i bezpieczeństwo są dostępne we wspólnej infrastrukturze sieci.


Produkty i technologia sterowania

Skalowalne, wielozadaniowe sterowanie

Nasza linia Integrated Architecture obejmuje rodziny produktów z dziedziny sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej. Natomiast środowisko projektowe Studio 5000 jest podstawową infrastrukturą zintegrowanego sterowania i informacji.

Ulepszaj procesy na każdym etapie produkcji — od projektowania i instalacji po eksploatację i konserwację.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie