Loading

Rozwiązania ekologiczne

Rozwiązania w zakresie automatyzacji i sterowania pomagają zmniejszyć wpływ przemysłu na środowisko

Main Image

Nasze rozwiązania pomagają producentom zarządzać możliwościami w zakresie recyklingu i zmniejszania ilości odpadów, wykorzystania mniejszej ilości surowców i bieżącego utrzymywania zgodności z wymogami środowiskowymi.


Wspieranie sukcesu biznesowego klientów

Redukcja emisji i odpadów. Pomiary i raporty. Większa wydajność.

Dzięki gromadzeniu i analizowaniu kluczowych danych z różnych zakładów produkcyjnych możemy pomóc zmaksymalizować dostępność zasobów i ich wykorzystanie w wydajny sposób. To z kolei przekłada się na wydłużenie czasu sprawnej pracy maszyn produkcyjnych i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Minimalizacja odpadów surowca

Nasze zaawansowane rozwiązania w zakresie sterowania procesami obejmujące predykcyjne oprogramowanie modelujące pozwalają na zrównoważoną produkcję poprzez zminimalizowanie wykorzystania surowców i ich odpadów.

Systemy monitorowania i raportowania emisji

Oferujemy zautomatyzowane podejście do zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz weryfikacji faktycznych i przewidywanych emisji do powietrza i ścieków. Podejście to pomaga aktywnie zapewniać zgodność z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami odpowiednich organów nadzoru. Dzięki systemom monitorowania i raportowania decyzje w zakresie handlu emisjami mogą być podejmowane na podstawie wiarygodnych informacji.

Gospodarowanie odpadami

Oferujemy technologię zarządzania procesami, która zapewnia wysoką wydajność przy niskich kosztach operacyjnych. Funkcje:

  • zarządzanie seriami, jakością i identyfikowalnością;
  • przekształcanie termiczne (konwencjonalne i zaawansowane);
  • przekształcanie biologiczne wykorzystujące proces fermentacji anaerobowej;
  • sterowanie zakładem współspalania odpadów.

Rozwiązania na rzecz zrównoważonej działalności

Zachowanie przewagi nad konkurencją nie jest obecnie łatwym zadaniem. Dzięki współpracy z nami wyzwania mogą stać się atutami biznesowymi, a Twoja działalność będzie mieć mniejszy wpływ na środowisko. Nasze zintegrowane rozwiązania w zakresie automatyzacji, sterowania i zarządzania informacjami pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem i redukcji kosztów w całym przedsiębiorstwie.

Rozwiązania zapewniające odpowiedzialne postępowanie względem środowiska i doskonałość operacyjną


Rozwiązania na skalę przemysłową

Pracujemy z klientami z całego świata, pomagając im sprostać wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy rozwiązania i usługi pomagające oszczędzać środki finansowe, zwiększać produktywność, zmniejszać liczbę przestojów i minimalizować wpływ na środowisko.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie