Loading

Inteligentna optymalizacja zasobów

Ograniczenie kosztów konserwacji i urządzeń

Inteligentna optymalizacja zasobów

Złożoność produktów i procesów stale rośnie. Nieplanowane przestoje i nieoczekiwane nakłady inwestycyjne mają konsekwencje harmonogramowe i finansowe.

Rozwiązania w zakresie inteligentnej optymalizacji zasobów wykorzystują dane otrzymywane w czasie rzeczywistym oraz rzeczywistość rozszerzoną do przewidywania problemów, zanim doprowadzą one do awarii, a przede wszystkim diagnozują ich pierwotną przyczynę.

Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i diagnostyce użytkownik otrzymuje analizy predykcyjne i zalecenia, które może wykorzystać do proaktywnego zarządzania czynnościami konserwacyjnymi.


Konkretne wartości

Monitorowanie ogólnego stanu zasobów

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, diagnostyka, analizy predykcyjne i zalecenia są źródłem istotnych informacji o posiadanych zasobach. Posiadając wiedzę na temat działania urządzeń, można stwierdzić obecne i przyszłe nietypowe objawy, zidentyfikować problemy i naprawić je zanim doprowadzą do przestoju. 

Konserwacja zapobiegawcza

Kosztownym i szkodliwym przestojom można zapobiegać, jeśli potencjalne awarie sprzętu będą wykrywane z wyprzedzeniem. Zaletą proaktywnego podejścia do konserwacji jest możliwości wczesnego identyfikowania problemów, ograniczenia częstotliwości występowania i czasu trwania nieplanowanych przestojów oraz optymalnego wykorzystania zasobów i budżetu przeznaczonego na konserwację.

Kontekstowe informacje dla służby technicznej

Pracownicy służby technicznej docenią spójność i fachowość aktualnych, kontekstowych informacji otrzymywanych w formie cyfrowej z różnych urządzeń i systemów. Wszelkie czynności wykonane z wykorzystaniem potrzebnych danych i wyniki tych działań są logowane w systemach głównych.

Wsparcie zdalnych specjalistów

Zapewnij natychmiastową łączność między zdalnymi specjalistami a technikami pracującymi w terenie umożliwiającą bezpośrednią współpracę i wsparcie. Dzięki temu wykrywanie i usuwanie usterek będzie jeszcze szybsze, a czas sprawnej pracy urządzeń ulegnie maksymalnemu wydłużeniu.

Producent części samochodowych wykorzystał InnovationSuite w celu wizualizacji danych z czujników pieca, by otrzymywać alerty dotyczące stężenia O2 z 24-godzinnym wyprzedzeniem, osiągając w tym zakresie 91% dokładność.

Jaką pomoc oferuje inteligentna optymalizacja zasobów?

Wyzwanie

Presja, by wytwarzać coraz bardziej złożone produkty przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, nigdy nie słabnie. Do tego dochodzą nieplanowane przestoje i nakłady kapitałowe. Możliwość przewidzenia awarii urządzeń pozwoli pracownikom określać pierwotną przyczynę problemów, a tym samym zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Rozwiązanie

Gdy użytkownicy dysponują potrzebnymi informacjami, takimi jak cyfrowe instrukcje pracy czy dane kontekstowe dotyczące aktualnie wykonywanego zadania, mogą szybciej podejmować działania.

Co zyskujesz?

Wykorzystaj pełny potencjał swoich pracowników. Gdy będą mieć możliwość szybszego rozwiązywania problemów, zwiększy się ich — i Twoja — produktywność.


Przegląd rozwiązań w zakresie inteligentnej optymalizacji zasobów

Dowiedz się, jak w proaktywny sposób zarządzać konserwacją przy wykorzystaniu danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR).


Wykorzystanie pełnego potencjału konserwacji zapobiegawczej

Przewidywanie i rozwiązywanie problemów przed ich wystąpieniem, z wykorzystaniem procesów konserwacji zapobiegawczej.


Produkty umożliwiające maksymalne wykorzystanie zasobów

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie branżowe, aby ułatwić opracowanie, wdrożenie i wsparcie inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie