Loading

Analiza operacyjna przedsiębiorstwa

Maksymalne wykorzystanie wartości danych

Analiza operacyjna przedsiębiorstwa

Rozwiązania z dziedziny analizy operacyjnej przedsiębiorstwa pomagają zrozumieć wyniki produkcji i odpowiednio na nie zareagować. Uzyskaj kompletny wgląd w swoją pracę w czasie rzeczywistym. Wdrażaj ukierunkowaną strategię w odpowiedzi na problem niespójnych wyników. Przyspiesz czas wprowadzenia na rynek przy okazji zwiększania ogólnej wydajności.


Zapewnij sobie osiąganie konkretnych wartości

Monitorowanie produkcji i osiągów

Dane z połączonych urządzeń, linii i procesów przepływają przez całą fabrykę – teraz można je dokładniej monitorować i zarządzać nimi w celu rozwiązywania problemów i reagowania na zmiany. Wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym, takie jak Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE), są dostępne na każdym poziomie – zakładu, linii oraz produktu. Dzięki temu można podejmować lepsze, szybsze decyzje i poprawić wydajność produkcji.

Monitorowanie stanu ogólnego zasobów

Skróć przestoje dzięki monitorowaniu urządzeń w czasie rzeczywistym pozwalającemu zauważyć, kiedy proces nie jest wyrównany, urządzenie wymaga konserwacji zapobiegawczej lub zbliża się potencjalna usterka. Przeanalizuj problem i znajdź jego pierwotną przyczynę, aby ograniczyć czas przestoju do minimum – lub całkowicie go uniknąć. 

Monitorowanie wydajności personelu

Stwórz lepsze warunki pracy, zapewniając personelowi dostęp do potrzebnych informacji. Śledź bieżące działania i porównuj je z tym, co zostało zaplanowane – w obszarze zmian, zamówień, materiałów i jakości. Dzięki temu zidentyfikujesz rozbieżności, na które trzeba zareagować, oraz pomożesz swoim pracownikom w bezpieczniejszym wytwarzaniu produktów wyższej jakości. 

Monitorowanie energii i zarządzanie nią

Dzięki wglądowi we wszystkie procesy oraz zasoby fizyczne operatorzy mogą zarządzać zużyciem energii na danej linii, w obiekcie lub w całym przedsiębiorstwie, optymalizować je i zmniejszać. Zoptymalizowane zasoby pozwalają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.


Jak wykorzystać do tego analizę operacyjną przedsiębiorstwa?

Wyzwanie

Masowe dostosowywanie do indywidualnych potrzeb zwiększa koszty zapasów, robót w toku oraz narzędzi. Opóźnienia w dostarczaniu produktów i niespójne działanie linii, komórek oraz zakładów mogą wpływać na czas wprowadzania produktów na rynek i zmniejszać ich udział w rynku. Aby zająć się tymi problemami, najpierw trzeba uzyskać kompletny wgląd w swoją pracę. 

Rozwiązania

Przekształć swoją halę fabryczną oraz firmę w połączone przedsiębiorstwo, korzystające z AI i gotowe do szybkiego reagowania. Oparty na rolach dostęp w czasie rzeczywistym do znormalizowanych wyników oraz informacji płynących z systemów może zwiększyć produktywność. Zaawansowane funkcje śledzenia i analizy wydajności pozwalają obniżyć koszty, jednocześnie zwiększając elastyczność i sprawność produkcji. 

Co zyskujesz?

Wykorzystaj kompleksowe informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym do podejmowania świadomych decyzji i zwiększania wydajności.


Wgląd w swoją działalność w czasie rzeczywistym

Podejmuj decyzje w oparciu o dane dzięki informacjom na temat swojej działalności uzyskiwanym w czasie rzeczywistym.


Zmaksymalizuj swoją analizę operacyjną za pomocą tych produktów

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.