Loading

Rozwiązania cyfrowe poprawiające wydajność pracowników

Lepsze szkolenia i większa wydajność pracowników

Rozwiązania cyfrowe poprawiające wydajność pracowników

Oferujemy rozwiązania cyfrowe umożliwiające zwiększenie wydajności personelu. Zapewniają one wgląd w dane oraz analizy, dzięki czemu pracownicy mogą lepiej zrozumieć przyczynę ewentualnych problemów i skutecznie je rozwiązać.


Zapewnij sobie osiąganie konkretnych wartości

Cyfrowe przekazanie zmiany

Dobrze udokumentowane przekazanie zmiany pozwala sprawnie zarejestrować i przekazać kluczowe informacje na jej temat. Dzięki łatwo dostępnemu i klarownemu zapisowi historycznych danych zmiany można radykalnie skrócić czas wymagany do rejestrowania informacji oraz poprawić dokładność.

Kontekstowe instrukcje dla operatorów

Wyeliminuj barierę językową. Zapewnij operatorom na hali produkcyjnej aktualne i kontekstowe informacje w postaci cyfrowej. Korzystając z danych połączonych z trójwymiarowymi instrukcjami roboczymi w postaci cyfrowej, operatorzy mogą błyskawicznie przystąpić do pracy z maksymalną wydajnością.

Monitorowanie wydajności personelu

Monitoruj i porównuj faktyczną i planowaną realizację operacji produkcyjnych na różnych zmianach, a także w odniesieniu do poszczególnych zamówień i materiałów oraz jakości, aby zidentyfikować różnice w wydajności pracowników wymagające korekty.

Usprawnione zdalne wsparcie

Zapewnij natychmiastową łączność między zdalnymi specjalistami a technikami pracującymi w terenie umożliwiającą bezpośrednią współpracę i wsparcie sprzyjające błyskawicznemu wykrywaniu i usuwaniu usterek oraz maksymalizacji czasu pracy urządzeń.


Firmy GE Healthcare i Rockwell Automation dzielą się doświadczeniem z zakresu automatyki, IT i rozwiązań do jednostkowego zastosowania, aby wspólnie zbudować systemy produkcji biotechnologicznej na miarę ery cyfrowej. To wspólne przedsięwzięcie ma na celu pomóc firmom biofarmaceutycznym w zbudowaniu elastycznych i skalowalnych obiektów przyszłości, zapewniających błyskawiczne reagowanie na popyt oraz usprawnione technologie produkcji i środowiska produkcyjne umożliwiające przystosowanie do zmieniających się warunków. Firma GE Healthcare przystąpiła też do programu Rockwell Automation PartnerNetwork jako partner OEM, aby w jego ramach przygotować ofertę ​​najlepszych w swojej klasie rozproszonych systemów sterowania.


Jak działają rozwiązania cyfrowe poprawiające wydajność pracowników?

Wyzwanie

Przechodząc na emeryturę, wykwalifikowani pracownicy zabierają z sobą wieloletnie doświadczenie. Operatorzy w zakładzie produkcyjnym nie mają łatwego dostępu do informacji umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji.

Rozwiązanie

Rozwiązania cyfrowe poprawiające wydajność pracowników zapewniają personelowi użyteczne, rozszerzone informacje, które pozwalają zwiększyć produktywność i poprawić jakość, a jednocześnie uniknąć ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zgodności. Rozwiązanie to obejmuje narzędzia do poprawy osiągów i monitorowania, pomocne dla pracowników niezależnie od ich poziomu doświadczenia. Dodatkowe możliwości zapewniają szkolenia i instrukcje z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej, natomiast zaawansowane interfejsy i narzędzia prezentacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwalają zoptymalizować funkcjonowanie hali fabrycznej.

Co zyskujesz?

Twoi pracownicy będą pracować z większą wydajnością i w bezpieczniejszy sposób wytwarzać produkty lepszej jakości. Szkolenia mogą być krótsze i skuteczniejsze, a bariera językowa może być wyeliminowana Możesz stworzyć personelowi warunki do pracy z maksymalną wydajnością.


Rozwiązania cyfrowe poprawiające wydajność pracowników w praktyce

Rozwiązania utrzymujące wysoką wydajność pracowników

Bezpieczeństwo zakładu oraz wysoka wydajność produkcji zależą od Twoich pracowników. Dowiedz się, jak zapewnić personelowi możliwości przekazywania wiedzy, dzięki którym nowo zatrudnieni i sezonowi pracownicy będą mogli przyspieszyć przekazywanie zmiany, dokonywanie napraw i skrócić czas osiągania maksymalnej wydajności.

Rozwiązania cyfrowe z zakresu szkoleń poprawiające wydajność pracowników

Zapewnij pracownikom możliwości pracy z większą wydajnością. Przekonaj się, jak poprawić wydajność produkcyjną, obniżyć koszty, zwiększyć sprawność i elastyczność oraz podnieść poziom bezpieczeństwa i zgodności, korzystając z FactoryTalk® InnovationSuite — rozwiązań cyfrowych zwiększających wydajność pracy.


FactoryTalk InnovationSuite: jak sprawić, aby każdy pracownik mógł dorównać najlepszym

Wykorzystaj możliwości narzędzi opartych na rolach.


FactoryTalk InnovationSuite: poznaj narzędzie Operator Advisor

Przekonaj się, jak Przemysłowy Internet Rzeczy pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących pracowników — prezentacja przygotowana we współpracy z firmą PTC.


Optimize Your Workforce Productivity with These Products

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie