Loading

Główny wykonawca automatyki

Pełen zakres rozwiązań, niższe całkowite koszty inwestycji, ograniczone ryzyko projektowe

Main Image

Chcesz zmniejszyć ryzyko związane z dużym projektem kapitałowym? To zadanie głównego wykonawcy automatyki (MAC). Zarówno w przypadku konkretnej branży, np. elektrycznej lub oprzyrządowania, jak i współpracy z osobami trzecimi, np. przy integracji urządzeń OEM, możemy pomóc w zarządzaniu małą lub większą częścią dużego projektu, jednocześnie koordynując działania z dostawcami usług w zakresie projektowania, zaopatrzenia i konstrukcji.


Podejmij współpracę z MAC przy realizacji dużych projektów

Ryzyka związane z zarządzaniem projektami realizowanymi od podstaw lub modernizacją istniejących systemów są dobrze znane. Pewnie znasz je z autopsji i nie chcesz doświadczać ich ponownie. Zdobyliśmy doświadczenie, pełniąc rolę MAC w realizacji dużych projektów kapitałowych i dysponujemy sprawdzonymi metodami eliminującymi ryzyko w zakresie niezgodności z zakresem projektu, przekroczenia budżetu i niesprawnego zarządzania sprzedawcami. Dzięki naszej pomocy możesz ograniczyć ryzyko oraz zrealizować projekt terminowo i w granicach budżetu — tak jak klient opisany poniżej.

Uprość zarządzanie projektem, zamiast je komplikować

Aby uniknąć wykroczenia poza zakres projektu i ramy budżetu, jeden z czołowych północnoamerykańskich wytwórców energii zaproponował firmie Rockwell Automation rolę MAC. Nasze usługi obejmowały pełen zakres czynności od przygotowania do projektowania podstawowego po testy odbiorcze i bieżące wsparcie. Dzięki współpracy z nami w całym cyklu żywotności projektu nasz klient zrealizował projekt 4–6 tygodni przed terminem, uzyskując oszczędności budżetowe rzędu 5%.


Jaka jest rola OEM MAC?

Korzystanie z usług OEM MAC przy realizacji projektu kapitałowego

Główny wykonawca automatyki to pojedynczy podmiot świadczący usługi techniczne w zakresie zarządzania oprzyrządowaniem, informacjami i aspektami bezpieczeństwa projektu. Natomiast OEM MAC dodatkowo zajmuje się zadaniami związanymi z łącznością i integracją podstawy na wcześniejszym etapie projektu. Wykonawca taki pomaga w opracowaniu standardu technicznego i współpracuje z producentami OEM w procesie budowy. Ogromną zaletą takiego podejścia jest standaryzacja. Jednolity standard automatyzacji dla wszystkich podstaw znacznie ułatwia integrację. Dane są łatwo dostępne dzięki harmonizacji wszystkich sieci i systemów. Przemyślany plan projektu usprawnia cały proces i pozwala oszczędzić cenny czas w fazie rozruchu, a także ogranicza ryzyko.Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.