Loading

Projektowanie podstawowe

Długofalowy sukces wymaga solidnych podstaw

Main Image

Od dziesięcioleci nasi eksperci merytoryczni reprezentują sobą połączenie odpowiedniej ilości wiedzy technologicznej i doświadczenia branżowego. Oferujemy usługi w zakresie projektowania podstawowego (FEED) w takich branżach przemysłu ciężkiego jak wydobycie ropy naftowej i gazu, przemysł chemiczny oraz górnictwo i metalurgia. Te same usługi świadczymy również w branżach przemysłu lekkiego, takich jak przemysł spożywczy czy biotechnologia. Naszą misją jest ograniczanie ryzyka i maksymalizowanie zwrotu z inwestycji.


Projektowanie podstawowe FEED drogą do sukcesu

Sukces zależy od właściwego planowania

FEED odgrywa kluczową rolę w skutecznej realizacji projektów. Projektowanie podstawowe jest czymś więcej niż oszacowaniem kosztu. FEED uwzględnia zakres projektu, budżet, całkowite koszty inwestycji, ramy czasowe wdrożenia oraz ocenę ryzyka. Wszystkie te czynniki razem pomagają ograniczyć ryzyko i niepewność na etapach projektowania wykonawczego i oddania do użytku. Wyeliminowanie zagrożeń pomaga natomiast tworzyć wartość w całym cyklu produkcyjnym.

Dzięki FEED można:

  • obniżyć koszty eksploatacji;
  • ograniczyć ryzyko techniczne, harmonogramowe i kosztowe projektu;
  • przyśpieszyć termin uruchomienia zakładu i przekazania go do użytkowania;
  • ograniczyć ryzyko w zakresie BHP, ochrony środowiska i zgodności z przepisami;
  • lepiej identyfikować i eliminować ryzyko.

Projektowanie podstawowe pomaga zidentyfikować ryzyko i poprawnie określić zakres, budżet i harmonogram prac. Dzięki badaniu FEED fazy wdrożenia, uruchomienia i późniejszej eksploatacji mogą przebiegać znacznie sprawniej, minimalizując ogólne ryzyko projektu.


Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie branżowe, aby ułatwić opracowanie, wdrożenie i wsparcie inwestycji w automatyzację.