Loading

Doradztwo w zakresie strategii transformacji cyfrowej

Przyspiesz budowanie wartości dzięki kompleksowemu, zorientowanemu na wyniki podejściu do cyfryzacji

Aquent

Transformacja cyfrowa jest motorem innowacji i produktywności. Stanowi również złożone przedsięwzięcie. Do dziś jedynie 16% organizacji przemysłowych przystąpiło do realizacji programów transformacji cyfrowej w skali całego przedsiębiorstwa. Większość prób kończy się niepowodzeniem, a firmy doświadczają trudności w uzyskaniu konkretnych wyników z inwestycji. A zatem jak zapewnić sobie sukces?

Pierwszy krok to podejście zorientowane na działalność, a nie na technologię. Nasz zespół konsultantów w dziedzinie transformacji cyfrowej pomoże Ci opracować plan strategiczny uwzględniający priorytetowe zastosowania, uzasadnienie biznesowe, zarządzanie zmianą i plan realizacji w zakresie wdrożenia technologii oraz wsparcia. Wszystkie te elementy będą dopasowane do Twoich szczególnych celów oraz poziomu dojrzałości cyfrowej.


Każda wartościowa podróż wymaga planu

Czy w Twojej firmie rozpoczęła się już transformacja cyfrowa? Czy ma poparcie w całym przedsiębiorstwie? Czy w jej wdrażaniu pomaga firma zewnętrzna?

Aby podjąć działania mające na celu zwiększenie wydajności operacyjnej i obniżenie kosztów, należy najpierw przeanalizować bieżącą sytuację przedsiębiorstwa i jego zasoby oraz wyznaczone cele.

Firmy, które z powodzeniem przeszły fazę pilotażową, na wstępie dokonały oceny bieżących i przyszłych wymagań biznesowych oraz infrastruktury technicznej i gotowości organizacyjnej. Takie całościowe spojrzenie ułatwia określenie na wczesnym etapie, jak sprawić, aby transformacja cyfrowa przyniosła oczekiwane wyniki i od czego zacząć.

Przyjmując nastawienie ukierunkowane na działalność, najpierw zidentyfikuj  największe wyzwania, powiązane zastosowania oraz kluczowe zasoby umożliwiające ich realizację, takie jak technologie, procesy i personel. Następnie znajdź partnerów z wszechstronnym doświadczeniem w dziedzinie technologii operacyjnej i informacyjnej, którzy przeprowadzali podobne przedsięwzięcia i są w stanie pomóc Ci w identyfikacji oraz implementacji powtarzalnych, skalowalnych i ekonomicznych rozwiązań.

Po sporządzeniu odpowiedniego planu firmy, którym udało się przeprowadzić transformację cyfrową, wykonały następujące działania:

  • Określenie zwrotu z inwestycji i wartości transformacji cyfrowej
  • Opracowanie jasnych strategii poprawy głównych wskaźników wydajności, takich jak efektywność, wykorzystanie zasobów i sił roboczych, jakość i ekonomiczność
  • Uzyskanie poparcia i zatwierdzenia planu transformacji w całej organizacji

Prawdziwi klienci. Prawdziwe transformacje. Prawdziwy zwrot z inwestycji.

Czas pracy
Redukcja przestojów o 36%
Branża budowlana
Produktywność
Wzrost Całkowitej Efektywności Wyposażenia o 4%
Branża AGD i środków higieny osobistej
Efektywność
Redukcja zabiegów konserwacyjnych o 15%
Przemysł spożywczy
Okres zwrotu
1,4 roku
Konstruowanie urządzeń w branży ropy naftowej i gazu
Jakość
Zmniejszenie wskaźnika ppm wadliwych części o 60%
Producent elementów dyskretnych
Dochód
Wzrost dochodu z usług o 15%
Konstruktor maszyn pakujących

Ambitne cele są teraz w Twoim zasięgu

W ich realizacji pomoże Ci skalowalny, oparty na wynikach plan działań w zakresie technologii

Najprawdopodobniej w Twojej firmie można zaobserwować duże zapotrzebowanie na rozwiązania i projekty jednorazowe oraz ogólne „gaszenie pożarów” w celu zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania. Do obecnego wzrostu tego zapotrzebowania przyczynia się ściślejsze połączenie różnych sfer działalności.

Kluczem do uniknięcia niepotrzebnej złożoności i niezgodności rozwiązań w różnych częściach przedsiębiorstwa jest skupienie się na celach biznesowych. Mając tę świadomość, możesz zyskać nowe spojrzenie na synergie i modele zarządzania w Twoim przedsiębiorstwie. Ułatwi Ci ono określenie zastosowań, w których technologia i większy dostęp do danych mogą przynieść wymierne korzyści.

Zastosowania te są następnie uwzględniane w skalowalnym i opartym na wynikach planie działań w zakresie technologii, który:

  • nakreśla wizję transformacji,
  • przyczynia się do wspierania i zatwierdzania transformacji we wszystkich lokalizacjach geograficznych oraz funkcjach,
  • ułatwia pozyskanie środków finansowych na realizację transformacji.

Jeśli zależy Ci na uproszczeniu tego procesu, podejmij współpracę z firmą Rockwell Automation, która nie tylko udzieli Ci porad na temat strategii, lecz również zapewni wsparcie na każdym etapie transformacji cyfrowej, korzystając z bogatego doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć.


Szybka i sprawna transformacja cyfrowa. Prosta jak nigdy dotąd.

Zrozumienie

Służymy pomocą w transformacji cyfrowej, korzystając z doświadczenia nabytego w różnych branżach i sferach działalności.

Połączenie

Aby zapewnić oczekiwane wyniki, korzystamy z połączonej oferty produktów Rockwell Automation i jej partnerów.

Uproszczenie

Współpraca między różnymi zespołami firmy klienta i Rockwell Automation upraszcza opracowanie właściwego rozwiązania.


Nowe technologie motorem innowacji i wzrostu

Główny czynnik przyspieszający procesy na rynku

Dla firm przyzwyczajonych do realizacji projektów kapitałowych przygotowanie strategii cyfryzacji może stanowić niemałe wyzwanie. Jednak dzięki podejściu do technologii opartemu na wynikach można zidentyfikować zastosowania o dużym potencjale, w których cyfryzację można przeprowadzić najłatwiej, uzyskując szybszy zwrot z inwestycji.

Najpierw przyjrzyj się urządzeniom, oprogramowaniu i infrastrukturze sieci w poszukiwaniu rozwiązań, które zwiększą sprawność produkcji, skrócą czas wprowadzenia na rynek i zapewnią niższy koszt konserwacji. Posłużą one jako wzorzec sukcesu cyfryzacji i efektywnych działań.

Photographer

Pobudzanie wzrostu i innowacji

W kategorii opracowywania nowych produktów i procesów technologia nie jest już uważana za kosztowny wydatek. To czynnik stymulujący, który stwarza możliwości opracowywania nowych produktów i rozwiązań przynoszących nowe lub powtarzalne strumienie dochodów.

Jednak ich potencjał jest znacznie większy. Przystępując do transformacji, podejmij współpracę z doświadczonym partnerem, który pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób obecne i nowe technologie mogą napędzać zyski w dłuższej perspektywie czasowej. I nie skupiaj się tylko na problemach dnia dzisiejszego. Dowiedz się, jak technologia może stymulować innowację i zwiększyć satysfakcję klientów w przyszłości. ​

Kompleksowe podeście na skalę całego przedsiębiorstwa 

Ocena biznesowa

Oceń konkretne czynniki pobudzające i strategię operacyjną — uniwersalne rozwiązanie nigdy nie zaspokaja wszystkich wymagań

Ocena technologiczna

Dokładnie zapoznaj się z infrastrukturą i architekturą, identyfikując wymagania i braki

Ocena organizacyjna

Przeanalizuj kulturę i strukturę organizacyjną, poparcie dla transformacji, umiejętności i gotowość na zmiany


Twój partner w realizacji całości procesu: od nawigacji po zwiększanie jego wartości

Main Image
PartnerNetwork
Zespół specjalistów

Skorzystaj z naszego doświadczenia operacyjnego i technicznego oraz wiedzy z dziedziny IT, aby usprawnić działanie Twojej firmy

Main Image
Branża
Doświadczenie biznesowe

Skorzystaj z doświadczenia Rockwell Automation zdobytego na przestrzeni ponad 100 lat działalności w branży oraz w trakcie transformacji cyfrowej naszej firmy

Main Image
Obszar
Znajomość dziedziny

Opracuj i zrealizuj strategiczne plany działania łączące różne technologie i upraszczające implementację

Main Image
PartnerNetwork
Globalna sieć

Kompleksowe wsparcie w ocenie, projektowaniu, koordynacji i realizacji przedsięwzięć zapewniane przez ogólnoświatową sieć partnerów

Nakreślaj śmiałe plany i realizuj je inteligentnie z pomocą niezawodnych partnerów.

Partner dysponujący wiedzą praktyczną dotyczącą konkretnej branży, bogatym doświadczeniem i siecią niezawodnych partnerów gwarantuje najlepszą pomoc w realizacji założonych celów. Skontaktuj się z zespołem konsultantów Rockwell Automation ds. strategii transformacji cyfrowej i rozpocznij działania w kierunku zdobycia kolejnej przewagi konkurencyjnej.

Polecane dla Ciebie