Loading

Usługi konsultingowe i integracji

Pomoc w ograniczaniu ryzyka projektowego i generowaniu wartości

Main Image

Oferujemy specjalistyczną wiedzę branżową i technologiczną pozwalającą sprostać specyficznym wyzwaniom. Dzięki ograniczaniu ryzyka projektowego i rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb pomożemy zapewnić rentowne, bezpieczne i nieprzerwane działanie.


Optymalizacja działań i ochrona inwestycji

Dodatkowa wartość dzięki pakietowi usług technicznych i zarządzania projektami

Skupiamy się na generowaniu wartości dla naszych klientów. Zauważamy, że we wszystkich branżach istnieją cztery czynniki generujące wartość, które są najważniejsze dla naszych klientów:

  • Krótszy czas wprowadzenia na rynek
  • Niższe całkowite koszty inwestycji
  • Lepsze wykorzystanie zasobów i optymalizacja,
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Optymalizacja działań

W toku współpracy chcemy dowiedzieć się więcej o Twojej firmie, jej problemach i celach. Oferujemy bogate doświadczenie i budujemy odpowiedni zespół projektowy, wspierany przez światowej klasy ekspertów i lokalną wiedzę techniczną. Aby zminimalizować Twoje ryzyko i wzmocnić sukces, nasi certyfikowani kierownicy projektów wykorzystują współdzielone procesy oparte na metodologii projektowej PMI.

Bez względu na to, czy rozwiązanie jest wdrażane w jednym zakładzie, czy w wielu lokalizacjach lub regionach geograficznych, jesteśmy w stanie pomóc. Skupienie naszej uwagi na globalnej realizacji oznacza, że masz gwarancję znormalizowanej i spójnej technologii, bez względu na to, gdzie prowadzisz działalność. Możesz również polegać na doświadczeniu branżowym naszych profesjonalistów łączących wiedzę techniczną z bogatym doświadczeniem praktycznym. Aby pomóc w zapewnieniu niezawodności i spójności projektowej, nasi eksperci stosują globalne standardy inżynieryjne we wszystkich swoich działaniach.

Ochrona inwestycji

Gdy wykorzystujesz zalety naszej globalnej infrastruktury, my pomagamy chronić inwestycję w automatyzację i wspieramy funkcjonowanie zakładu. Ocenimy Twoją pracę i zarekomendujemy usługi, które pomogą zmaksymalizować wydajność, zoptymalizować zasoby i ograniczać ryzyko.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.