Loading

Zarządzanie ryzykiem

Chroń pracowników, zyski i własność intelektualną

Main Image

Bezpieczeństwo pracowników, jakość produktu i przestarzałość sprzętu stanowią nieustające wyzwania. Jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa mogą zakłócać pracę układów sterowania, tworzyć nowe zagrożenia bezpieczeństwa i zagrażać własności intelektualnej.

Włącz zarządzanie ryzykiem przemysłowym do strategii The Connected Enterprise, aby sprostać wyzwaniom i pomóc chronić zarówno aktywa, jak i markę firmy.


Eliminacja ryzyka u źródła

Skup się na infrastrukturze w celu rozwiązania problemów u źródła

Zarządzanie ryzykiem przemysłowym powinno się skupiać na obszarach, w których powstają zagrożenia takie jak obrażenia pracowników, wycieki danych i zwroty produktów. W wielu przypadkach jest to infrastruktura automatyki przemysłowej.

Cztery kluczowe obszary, na których powinny się skupiać działania w zakresie zarządzania ryzykiem, obejmują:

  • Przestarzałość sprzętu: modernizacja systemów sterowania i informacji w celu minimalizacji przestojów, wspierania zgodności i rozwiązywania problemów związanych z jakością, bezpieczeństwem pracy i ochroną przed zagrożeniami;
  • Jakość: wykorzystanie danych dostępnych w ramach modelu The Connected Enterprise w celu poprawy zarządzania jakością i zapewnienia zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów;
  • Bezpieczeństwo: podążanie za producentami najlepszymi w danej klasie przez rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa w ramach trzech kluczowych obszarów: kultura pracy, zgodność i kapitał;
  • Ochrona: przyjęcie kompleksowego podejścia do ochrony przed zagrożeniami w warunkach ciągle rosnących zagrożeń.

Zarządzanie ryzykiem przemysłowym w erze informacji

Rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa pracy przez ochronę przed zagrożeniami

Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego stanowi zagrożenie nie tylko pod względem własności intelektualnej, zakłócenia operacji i pogorszenia jakości produktów. Jest to również zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Niewydajne systemy bezpieczeństwa mogą stanowić zagrożenie dla poszczególnych pracowników lub całych zakładów. Dodatkowo zmodyfikowane lub uszkodzone systemy mogą być niebezpieczne w przypadku żywności, leków, wody i dostarczania energii, czyli zasobów, od których zależne jest społeczeństwo.

Integrując bezpieczeństwo i ochronę w ramach rozwiązania The Connected Enterprise i stosując się do podstawowych jego wytycznych, można oceniać, zarządzać i niwelować zagrożenia dla ochrony i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie przemysłowym Dowiedz się, jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ramach rozwiązania The Connected Enterprise

Rosnąca potrzeba identyfikowalności i serializacji

Zgodność i udoskonalone zarządzanie ryzykiem przemysłowym

Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw oraz poprawę identyfikowalności produktów. Przepisy te tworzą nowe wymogi dla producentów żywności, środków farmaceutycznych, metali i innych wyrobów pod względem implementacji rozwiązań w zakresie serializacji i identyfikowalności.

Holistyczny system serializacji może pomóc w spełnieniu wymogów i umożliwić płynne udostępnianie danych w całym łańcuchu dostaw oraz identyfikowalność aż do poziomu jednostki sprzedażowej. System serializacji lub śledzenia zapewnia również dodatkowe korzyści biznesowe dla przedsiębiorstwa. Odwrotna logistyka może na przykład pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zwrotami produktów i zapewnia wartościowe dane do lepszego prognozowania.


Dokładniejsze monitorowanie ryzyka

Cyfrowe zarządzenie ryzykiem przemysłowym w celu poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczeń

Martwisz się o bezpieczeństwo systemów komputerowych w systemie The Connected Enterprise? Jeśli tak, pomyśl o tym, że wiele organizacji już stosuje starsze komponenty, które przekazują dane do niechronionych systemów automatyki. Wraz z rosnącą liczbą połączonych urządzeń rośnie liczba punktów dostępu dla hakerów. Rozwiązanie The Connected Enterprise umożliwia zarządzanie tym ryzykiem i udoskonaloną ochronę.

Inteligentniejsze technologie systemu The Connected Enterprise mogą również pomóc w zarządzaniu bezpieczeństwem. Samoświadome urządzenia mogą monitorować własne osiągi i powiadamiać personel, zanim wystąpią problemy z bezpieczeństwem. Mobilne terminale pomagają pracownikom zachować bezpieczną odległość od urządzeń. Funkcja wbudowanej analizy pomaga zachować integralność produktów i bezpieczeństwo klientów.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie