De toekomst van de levensmiddelenproductie

De toekomst van de levensmiddelenproductie

Er zijn twee duidelijke trends in de opkomende en volwassen markten, die de nood aan optimalisatie in de levensmiddelenindustrie bepalen. In de opkomende markten van Europa en Afrika zijn grote investeringen in nieuwe faciliteiten nodig om tegemoet te komen aan de groeiende marktvraag.

Naarmate de vraag stijgt en consumenten steeds geavanceerder koopgedrag vertonen, is er behoefte om te investeren in productie-installaties die kunnen voldoen aan deze veranderende eisen. Binnen de volwassen markt, inclusief de Spaanse, zoeken fabrikanten manieren om hun productiemiddelen te optimaliseren. In de context van wereldwijde concurrentie, de druk om duurzaam te produceren en de behoefte aan continue innovatie, gaan zij in moeilijke economische tijden de uitdagingen aan om te voldoen aan de vraag naar een breder scala van producten.

De mogelijkheid om de productietechnologie ‘te strippen en te vervangen’ is hier geen optie. Producenten zoeken naar oplossingen die op de bestaande infrastructuur zijn te leggen en op korte termijn directe voordelen opleveren. Ondertussen biedt dit een overgangsperiode naar één platform op de langere termijn.

Al deze uitdagingen zorgen ervoor dat de levensmiddelenindustrie alle pijlen richt op optimalisatie. Maar wat betekent dit in werkelijkheid met betrekking tot veranderingen in de operatie? De levensmiddelenindustrie pakt meestal drie gebieden aan als het gaat over optimalisatie: hoe kan ik de prestaties verbeteren, de kosten verlagen en het energieverbruik verbeteren?

Het verbeteren van prestaties van bestaande productiemiddelen

Als het verbeteren van prestaties van bestaande productiemiddelen de juiste optimalisatiestap is, dan zijn er veel scenario’s voorhanden. Bijvoorbeeld het integreren van procesbesturing en verpakken zonder de apparatuur te strippen en te vervangen; of de implementatie van nieuwe veiligheidsoplossingen die voldoen aan de eisen van de wet, zonder dat de kosten stijgen en de productie afneemt; of kwaliteit en consistentie verbeteren zonder grote investeringskosten.

Om deze problemen aan te pakken, kan het een kwestie zijn van het implementeren van fluid routing om alle bewegingen van het materiaal te optimaliseren, of het ontwikkelen van een fabrieksbreed productiedashboard waardoor betere besluiten genomen kunnen worden, of geüpdate software inzetten die de levenscycli van producten vermeldt.

Al deze systemen kunnen binnen de bestaande productielijnen worden geïmplementeerd om de productiemiddelen van de bestaande technologie te optimaliseren.

Inzien waar kostenbesparingen kunnen worden gemaakt

Soms is het makkelijker om een stap terug te doen en te kijken naar waar de kosten het hoogst zijn en innovatief en creatief te zijn om ze te verlagen. Als fabrikanten tijd en geld uitgeven aan het beheren en controleren van platforms, kunnen outsourcing asset management contracten aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van geïnvesteerd kapitaal. Als een fabrikant voortdurend orders moet wijzigen om aan alle veranderende en uiteenlopende eisen van de klant te voldoen, kan een geïntegreerde fabrieksbrede kwaliteitsborging en een eerder gebruikt processysteem significante besparingen opleveren.

Identificeren en verminderen van het energieverbruik

Fabrikanten weten hoe hoog hun maandelijkse elektriciteitsrekening is, maar ze hebben vaak geen idee waar de kosten vandaan komen. Als je niet kunt meten, kun je niet verbeteren.

Door de stijgende energiekosten, consumenten die om meer duurzame productie vragen en wetgeving die bedrijven dwingt zuiniger met energie om te gaan, zijn er veel redenen om beter om te gaan met energieverbruik. Dankzij intelligente motorbesturing en verbeteringen op het gebied van energiebeheer, is het mogelijk om veel effectiever te ontdekken waar energie wordt verspild en te kijken hoe dit aangepakt moet worden. Zo bespaarde een bakkerij bijvoorbeeld 30% energie door in afzonderlijke machineonderdelen apparaten te installeren waarmee het exacte energieverbruik van het meng- en kneedproces kan worden afgesteld.

Vooruitgang in technologie biedt voordelen

Door de ontwikkeling van productietechnologiebedrijven als Rockwell Automation is het mogelijk om de onderliggende voordelen van optimalisatie te realiseren. In het verleden maakte een fabriek gebruik van verschillende productiemethoden waardoor ingenieurs meerdere besturingsapparaten moesten gebruiken. Elk besturingssysteem vereiste andere software. De verschillende programmeertalen, de extra bekwaamheid die nodig is en het leren werken met en het integreren van de afzonderlijke besturingssystemen bleek tijdrovend en kostbaar. Vandaag de dag implementeren fabrikanten een besturingsplatform dat gebruik maakt van een gemeenschappelijke besturingsmotor met een gemeenschappelijke ontwikkelomgeving. Deze is speciaal ontworpen om de productie te optimaliseren. Optimalisatie is misschien maar een woord, maar het is duidelijk dat de gevolgen voor de levensmiddelenindustrie aanzienlijk kunnen zijn.

Boe Boesen
Gepubliceerd 13 September 2016 Door Boe Boesen, Enterprise Sales Executive, Connected Enterprise & Information Management Solutions, Rockwell Automation
  • Contactpersoon:

Contactpersoon

Rockwell Automation en zijn partners bieden u zeer gedegen kennis en staan u graag terzijde bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw investering in automatisering.

Schrijf u in

Ontvang het laatste nieuws over technologietrends en oplossingen van Rockwell Automation.