Loading

Integriteit en duurzaamheid

Doe zaken met de hoogste normen van ethiek en integriteit

Integriteit en duurzaamheid

Onze toewijding aan verantwoord ondernemen is onwrikbaar. Bij Rockwell Automation handhaven en eisen we integriteit in onze interacties met klanten, leveranciers en onze medewerkers. Het betekent dat we onze milieu-impact over de hele wereld beheren en elke dag het juiste doen.


Globale kernbeleidsprincipes

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid

We omarmen sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid als onderdeel van onze bedrijfsmissie. We weten dat deze gebieden enkele van de belangrijkste factoren zijn voor het succes van ons bedrijf op de lange termijn.

Onze belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn onder meer:

  • Wij respecteren en ondersteunen de waardigheid van alle werknemers en ons bedrijfsbeleid en onze praktijken zijn erop gericht de mensenrechten van de werknemers te beschermen.
  • We omarmen gelijke kansen op werk, verwerpen illegale en tewerkstellingsdiscriminatie in welke vorm dan ook en streven ernaar om alle werknemers eerlijk en waardig te behandelen
  • We doen er alles aan om de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen voor onze medewerkers en klanten te demonstreren
  • We streven ernaar om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren, inclusief gesprekken over hulpbronnen en preventie van vervuiling
  • We zetten ons in om een positieve invloed te hebben op de gemeenschappen waarin we leven en werken.
  • We houden ons aan een gedragscode die is gebaseerd op principes en wetten die de beslissingen en acties van onze medewerkers en leveranciers sturen

Onze inzet voor verantwoorde bedrijfspraktijken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Corporate Responsibility Report benadrukt onze inspanningen ter ondersteuning van slimme, veilige en duurzame productie over de hele wereld.

Cultuur en inclusie

Onze diverse en inclusieve cultuur stelt ons in staat om innovatie en teamwork ten volle te benutten en tegelijkertijd onze verplichtingen jegens medewerkers, klanten en aandeelhouders na te komen.

Milieu, gezondheid en veiligheid

Onze missie is om de wereld productiever en duurzamer te maken. We zijn toegewijd om de hoogste normen van milieubeheer en veiligheid van medewerkers aan te tonen.

Ethiek en naleving

We zijn toegewijd aan de hoogste normen van ethiek, integriteit en naleving. Onze integriteitscultuur is een pijler van ons wereldwijde succes.

Wereldwijde toeleveringsketen en sourcing

Onze wereldwijde inkoop- en toeleveringsketen streeft naar agressieve productiviteit, levering, kwaliteitsprestaties en risicobeperking.

Conformiteit met milieuvoorschriften

We zijn toegewijd aan onze missie van milieubeheer.

Kwaliteitsmanagementsystemen

We streven naar kwaliteit en conformiteit voor al onze producten en diensten.

Vertrouwen en veiligheid

Veiligheid is ingebed in onze bedrijfscultuur en in ons product- en dienstenaanbod.


Ombudsman-programma

Hoge normen voor juridisch en ethisch gedrag

Hoge gedragsnormen zijn belangrijk in elk aspect van ons bedrijf. Onze gedragscode stelt de regels vast die we bij ons werk volgen en biedt een kader voor al onze beslissingen en handelingen. Neem contact op met onze Ombudsman voor meer informatie over onze normen of om overtredingen te melden.

Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.