Webinarer

Smarte Sensorer

Smarte SensorerSmarte Sensorer


Med smarte sensorer kan maskinens tilstand overvåges kontinuerligt. Sensorernes konfigurationsparametre, processdata og diagnostik håndteres enkelt med samme værktøj som til styresystemet. Det giver en hurtigere og mere sikker konfiguration og idriftsætning af maskinen.

Flere muligheder og diagnostik mindsker risikoen for produktionstab på grund af produktomstilling eller uplanlagte driftsstop fordi der kan gribes ind inden. Signalet begynder måske at blive for svagt, linsen er beskidt eller sensoren i værste fald er skadet. Information som gør at vi kan agere forebyggende inden vi får et stop i produktionen. Skal sensoren udskiftes, så konfigureres denne automatisk og skal maskinen omstilles til nyt produkt kan applikationen automatisk konfigurere sensoren med minimale omstillingstab til følge.

Under webinaret kommer vi til at kigge nærmere på hvordan sensorer kan hjælpe til under hele maskinens livscyklus, fra konstruktion og idriftsætning til produktion og vedligehold.