Kongeskibet Dannebrog forbedrer den daglig drift

Kongeskibet Dannebrog forbedrer den daglig drift

Udfordring

  • "Det store problem var skibets alder," forklarer Søren Abildsten Bøgh, Applikationsingeniør, Logimatic. "Både de forældede fysiske begrænsninger ombord og de planer, der er tilgængelige for at formulere design og installation, var ikke i et format, der komplimenterede moderne designprocedurer."

Løsninger

Resultater

  • En mere avanceret overvågningsløsning giver større og hurtigere adgang til oplysninger om systemets tilstand
  • Proaktiv alarmløsning med indblik i systemerne om bord og videovisning af alarmområder muliggør hurtigere fejlfinding og proaktive vurderinger af systemets tilstand
  • Hurtig adgang til dansktalende supportmedarbejdere sikrer hurtigere problemløsning
  • Fuld integration via EtherNet/IP
  • Bedre indblik i systemerne om bord

Logimatic indfører Logix-baseret løsning til at forbedre styringen af hele skibet og alarmfunktionerne på den 80 år gamle yacht

Baggrund

Kongeskibet Dannebrog blev søsat af Dronning Alexandrine i 1931 og sat i drift i 1932. Skibet fungerer som officiel og privat residens for HKH Dronning Margrethe II af Danmark og Prinsgemalen samt medlemmer af den danske kongefamilie, når de er på officielle besøg i udlandet samt på sommertogt i de danske farvande.

Kongeskibet drives af det danske søværn og har gennemgået flere opgraderinger og forbedringer gennem sin karriere. I forbindelse med det seneste forbedringsarbejde på skibet, fik den danske systemintegrator Logimatic kontrakten på at udvikle og installere et moderne styre- og overvågningssystem om bord på skibet.

Logimatic har tidligere installeret flere vigtige og særdeles vellykkede styreløsninger på skibe tilhørende det danske søværn. I forbindelse med dette projekt henvendte systemintegratoren sig igen til deres samarbejdspartner Rockwell Automation, som de tidligere har samarbejdet med på vellykkede projekter. Med henblik på at udvikle en avanceret overvågningsinfrastruktur til opgradering af det 80 år gamle skib til moderne søfartsstandarder, begyndte samarbejdet.

Udfordring

“Den største udfordring var skibets alder,” forklarer Søren Abildsten Bøgh, Applikationstekniker hos Logimatic. “Hverken de gammeldags fysiske rammer om bord på skibet, eller dokumentationen, der forelå for tidligere udførte installationer, var i et format, som kunne anvendes i en moderne designproces.”

Udover skibets alder og den begrænsede plads, der var til rådighed, havde projektet en meget kort tidsfrist. “Vi begyndte sidst i november 2011, og projektet skulle være afsluttet til februar 2012,” forklarer Søren Abildsten Bøgh.

Elektrikerne skulle lokalisere alle signaler og funktioner på det bestående anlæg, og styresystemet skulle designes færdigt, før Logimatic kunne påbegynde programmeringen. I installationsfasen stødte den eksterne virksomhed, som stod for den elektriske kabelføring, på flere problemer, hvilket påvirkede Logimatics arbejde med udviklingen og betjeningen af styresystemet. For at tage højde for eventuelle problemer, som kunne opstå under installationen og afprøvningen, blev design og udviklingen af styreløsningen nød til at være justerbar helt frem til overdragelsestidspunktet. “Der var en omfattende informationsstrøm frem og tilbage”, forklarer Søren Abildsten Bøgh, “og vi måtte hele tiden foretage ændringer på grund af store udfordringer med sparsom dokumentation.”

Løsning

Den nye styreløsning er en del af en større generel istandsættelse af skibet, som også har omfattet udskiftning af dieselgeneratorerne om bord. Forbedringerne af styreløsningen har krævet, at det eksisterende elektriske relæbaserede alarmsystem blev fjernet og erstattet af en moderne skrædersyet løsning.

Da leverandøren af de elektriske installationer havde fjernet det gamle styresystem og ledningsnettet fra skibets maskinrum, installerede Logimatic i stedet to programmerbare Allen-Bradley CompactLogix automationscontrollere (PAC) baseret på Rockwell Automation Integrated Architecture system. CompactLogix PAC’erne leverer data til og fra maskinrummet, og til og fra et kontrolcenter og et antal I/O-fjernmoduler, som er placeret strategisk rundt om på skibet.

PAC’erne og Allen-Bradley Flex I/O-modulerne, er installeret i motoren og kontrolcentret. De er derefter forbundet og koblet til tre computere, som er blevet godkendt af søværnet. Computerne eksekverer FactoryTalk View FactoryTAlk view SCADA via et EtherNet/IP-netværk og Allen-Bradley Stratix-switches. Tilkobling til skibets øvrige systemer er foretaget med serielle linjeforbindelser. Der er desuden blevet installeret tre operatør interfaces med FactoryTalk View HMI-software: to i motorkontrolrummet og én på broen.

Herudover er syv små touchpaneler blevet placeret rundt om på skibet, bl.a. i kabyssen og i skibets beboelsesområder. Hele systemet udgør en overvågningsløsning, som besætningen kan bruge til at få vist eventuelle alarmer, uanset om de befinder sig i kontrolcentret eller andre steder på skibet.

De to PAC’er foretager al dataindsamling og fjernovervågning, inklusiv indsamling af data fra pumper og ventiler. “Af hensyn til driftssikkerheden skal alt dataindsamling og styring håndteres af PAC’erne,” forklarer Søren Abildsten Bøgh. “PC’erne er blot den menneskelige interface. PAC’erne handler ud fra de målingssignaler, som de modtager, og operatøren kan derefter starte en pumpe eller lukke en ventil via operatørskærmen.”

Styreløsningen omfatter desuden et alarmsystem, som modtager et stort antal målinger fra alle skibets systemer og aktiverer en alarm, når der opstår et problem. Derefter kan operatøren foretage de nødvendige handlinger. Installationen inkluderer også en interface til de tre dieselgeneratorer. Interfacen bruges til at styre og regulere den elektriske last på skibet.

ndelig udfører systemet måling af tilstanden for skibets drivaksel, skruer, styring af HVAC og andre systemer på skibet, samt én yderligere Ethernet-forbindelse til et IP-baseret kamerasystem, som giver mulighed for videovisning på operatørskærmene.

Resultater

“Ifølge besætningen om bord udgør kamerasystemet og monitoren på broen en stor fordel,” forklarer Søren Abildsten Bøgh. “De kan hele tiden følge med i, hvad der sker, og hvad der kan have udløst en alarm. Systemet har også et meget mere detaljeret alarmniveau end de tidligere var vant til, og alamerer hurtigere, hvilket gør det muligt at handle mere proaktivt.”

Logimatic har designet systemet, så besætningen og skibets teknikere får vist simulerede diagrammer over systemet på skærmen og dermed får en endnu større forståelse af processen. Teknikerne kan se, hvordan tingene er organiseret. Dermed bliver det nemmere at løse problemer, og oplæringen går hurtigere.

“Vi har samarbejdet med Rockwell Automation i flere år, og vi har opnået store resultater sammen,” fortæller Søren Abildsten Bøgh. “Rockwell Automation har et engageret og dygtigt team, som er let at samarbejde med, og online-supporten fungerer suverænt. Vi kan få support på dansk, og supportmedarbejderne har altid god forståelse for vores problemer. Vi deler ofte vores løsninger med dem til brug for kommende projekter.”

Automation Today

Rockwell Automation og vores samarbejdspartnere er i kraft af stor viden inden for området i stand til at hjælpe dig med design og implementering af din automationsløsning samt efterfølgende support.

Abonnér

Tilmeld dig Rockwell Automation og modtag de seneste nyheder og informationer direkte i din indbakke.