The Connected Enterprise

Udnyt Smart Manufacturing i din virksomhed

Smart manufacturing er vejen til digital omstilling. Tilslutning af intelligente enheder giver øget indblik i processerne. Data og analyser muliggør bedre og hurtigere beslutningstagning. Fuldt integreret konnektivitet fremmer nye samarbejdsformer.

Alt dette er muligt med The Connected Enterprise. Det omlægger netværk på anlægs- og virksomhedsniveau og forbinder mennesker, processer og teknologier på en sikker måde.

Smart Manufacturing

Se, hvordan du kan indføre Industrial Internet of Things (IIoT)

Smart manufacturing og industrivirksomheder tager nye metoder til sig. Denne nye retning er baseret på en høj grad af kommunikation og viden, hvor enheder og processer forbindes, overvåges og optimeres.

Intelligent drift kræver, at der anvendes nye og banebrydende teknologier, fra analyse til mobile enheder og samarbejdende maskiner. Disse teknologier samarbejder indbyrdes og tilpasser sig interne og eksterne forhold. De kræver også nye strategier, som udnytter disse teknologier optimalt, så der skabes en fleksibel, effektiv, responsiv og sikker drift.

Lær, hvordan nye teknologier og strategier kan hjælpe dig til at opnå en intelligent og sikker drift.

Er du klar?

Undersøgelse viser, at industrien er villig, men ikke forberedt, til at indføre IIoT

Tidsalderen for Industrial Internet of Things er kommet. Fremvæksten af forbundne intelligente enheder kan forbedre stort set alle aspekter af en virksomheds resultater.

Producenterne er opmærksomme på dette potentiale. Tre fjerdedele af producenterne siger, at de vil øge brugen af intelligente enheder eller indlejret intelligens i produktionen over de kommende to år. Mange producenter siger også, at de fortsat ikke er sikre på, hvordan de bedst kan udnytte IIoT. De skal implementere de nødvendige ændringer i driften for at kunne udnytte det.

Læs, hvordan producenter planlægger at bruge IIoT, samt om de udfordringer der først skal overvindes for at blive klar.

Omkring to tredjedele af de ledende medarbejdere i produktionsvirksomhederne tror, IIoT vil give en forøgelse af indtjeningen over de næste fem år.

Undersøgelsen MPI Internet of Things

Cases

Mange organisationer er allerede i færd med at indføre The Connected Enterprise. De omlægger netværk til en fælles produktionsplatform og opnår adgang til data i hidtil udset omfang. De oplever reelle resultater, blandt andet:

  • Stigning i produktiviteten på 4-5 procent pr. år
  • Reduktion i affaldsmængder, som resulterer i besparelser på flere hundrede tusinde dollars
  • Kortere tid til marked, herunder anlæg, der bliver driftsklar på nogle uger, hvor det tidligere tog måneder
  • Kvalitetsforbedringer, som medfører, at mængden af fejl halveres
  • Rettidig levering forbedres fra 82 til 98 procent

Se succeshistorier fra virksomheders vej til The Connected Enterprise.

Sådan bliver The Connected Enterprise til virkelighed

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.