Systémoví integrátoři

Dodávky integrovaných řešení

Naši odborníci v daném oboru, kteří se zaměřují na realizace řešení, vám pomohou navrhnout, vybudovat, instalovat a seřizovat nové a zdokonalené automatizační systémy, díky kterým můžete vytvořit integrovaná řešení pro své odvětví a aplikace.

Program systémových integrátorů

Snížení rizika

Náš program pro systémové integrátory je navržený tak, aby vzdělával a formoval vysoce kvalifikované systémové integrátory, kteří jsou odhodláni vylepšit své kompetence a dovednosti. Cílem programu je vyvinout nejlepší možné řešení s co nejmenším rizikem pro vaši společnost.

Vyvíjíme a podporujeme uznávané systémové integrátory a partnery pro systémové integrátory v oblasti řešení, kteří prostřednictvím technologií Rockwell Automation usilují o dosažení nejlepšího technického řešení a poskytují služby zákazníkům. Uznávaní systémoví integrátoři představují zdroje, které mají tu nejlepší pozici pro využití našich technologií a snížení výrobních rizik. Partneři v oblasti řešení mají stejné vlastnosti, ale odlišují se tím, že jsou schopni dodávat své služby po celém světě.

Konkurence na globálním trhu neustále roste, proto se mnoho společností zaměřuje na využívání technologií za účelem udržení ziskového růstu podnikání. Náš program nabízí služby systémových integrátorů po celém světě a jejich schopnosti vylepšit kompetence a způsobilost v těchto disciplínách:

  • Řízení
  • Procesy
  • Napájení
  • Informační řešení
  • Průmyslové IT

Jak vyhledat uznávaného integrátora nebo partnera v oblasti řešen

Náš vyhledávací nástroj je navržen tak, aby vám pomohl najít nejlepšího partnera s výbornými znalostmi náplně Rockwell Automation pro váš další projekt.

Najít systémového integrátora

Připojení do našeho programu

Využití technologií prostřednictvím integrace

Jsme si vědomi, že systémoví integrátoři hrají důležitou roli při dodávání našeho širokého produktového portfolia společným zákazníkům. Na základě účasti v našem programu systémových integrátorů můžete získat nízkonákladové vývojové nástroje spolu s vědomostmi a podporou nezbytnou k jejich aplikaci. Společně s rostoucími závazky vůči naší společnosti se rovněž rozšíří vaše možnosti využít naše prodejní kanály a distributory prostřednictvím společného marketingu, plánování na trhu a společných cílů.

Úrovně programu

  • Úroveň systémových integrátorů: Společnosti, které chtějí využívat náš software a nástroje pro rozvoj kompetencí.
  • Úroveň uznávaných systémových integrátorů:: Společnosti, které jsou kompetentní a odhodlané využívat naše technologie a navzájem se s naší společností podporují v oblasti prodeje a distribuce.
  • Úroveň partnerů v oblasti řešení: Čelní představitel daného odvětví, který se nejvyšší měrou zavazuje využívat naše technologie a podporovat naše vzájemné vztahy.

Více informací získáte na místním oddělení prodeje.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation nabízí výjimečné zkušenosti, které pomohou zodpovědět vaše dotazy týkající se našich programů systémových integrátorů.