Bezpečnostní přístrojové systémy

Chrání lidi, životní prostředí a kritické řídicí systémy

Ochrana personálu, procesů a okolního prostředí zůstává podstatnou součástí každé automatizační strategie. Nabízíme vyhrazený sortiment výrobků, které splní vaše požadavky na procesní bezpečnost. Naše architektury podporují chybovou odolnost pro systémové komponenty a odstupňované volitelné možnosti, včetně zabezpečení proti poruchám, odolnosti vůči chybám a trojité modulární redundanci (TMR). Rovněž nabízíme dedikované zdroje na podporu návrhu, implementace a rozmístění kompletních bezpečnostních řešení prostřednictvím certifikovaných funkčních bezpečnostních inženýrů.


Odstupňované řídicí systémy řízení odolné vůči chybám

Odstupňované řídicí systémy řízení odolné vůči chybám

Procesní bezpečnostní aplikace často vyžadují několik úrovní SIL: od SIL 1 po SIL 3 v rámci stejné technologie řízení. Potřebujete cenově výhodný systém, který může být odstupňovaný, aby splnil vaše požadavky. Náš řídicí systém AADvance® poskytuje jedinečný výkon a hodnotu a skutečnou architekturu distribuované procesní bezpečnosti.


SIL 3 pro VELKÉ PROCESNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

SIL 3 pro VELKÉ PROCESNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Trusted® je trojitým modulárním redundantním (TMR) procesorem určeným k tomu, aby za všech okolností poskytoval maximální bezpečnost a dostupnost. Trusted zahrnuje architekturu s chybovou odolností pro virtuální eliminaci nesprávných systémových cest a poskytuje vysokou dostupnost jako součást základní bezpečnostní funkce.


Ucelené bezpečnostní řešení

Ucelené bezpečnostní řešení

Ucelené bezpečnostní řešení OptiSIS™ se více zaměřuje na konfiguraci bezpečnostních funkcí než na úkoly shody s pokyny v konstrukčním a bezpečnostním návodu. Pro aplikace s rozsahem do 100 vstupů a výstupů nabízí řešení OptiSIS omezení rizik, zkrácení zaváděcích časů a snížení nákladů na instalaci.


Systémy bezpečnosti procesů

Systémy bezpečnosti procesů

Poskytujeme široký sortiment řešení procesní bezpečnosti, který splní individuální požadavky na procesní bezpečnost.

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.