Inteligentní polohovací systémy iTrak

Modulární odstupňovaný lineární motorový systém pro zvýšení flexibility

iTRAK® kombinuje lineární a rotační pohyb a je revolucí v navrhování a stavbě průmyslového řízení pohybů při balení a manipulaci s materiálem. Výsledkem je flexibilní, plně integrované řízení pohybů, které pomáhá získat více z vašich strojů.

Polohovací systém je revolucí v řízení pohybů

Vyvinuli jsme nejinovativnější řešení pohybu na současném trhu: inteligentní polohovací systém iTRAK. Tento systém je modulárním, odstupňovaným a lineárním motorovým systémem. Umožňuje nezávislé řízení několika iniciátorů na přímých nebo křivočarých drahách. Minulostí jsou rotační hnací řetězy, řemeny a ozubená kola. iTRAK nahrazuje hardware jednoduchými a efektivními softwarovými profily, které znovu definují rychlost a flexibilitu v automatizaci.

Výhody:

  • Zvýšená výrobní kapacita – o 50 % nebo více
  • Zkrácené odstávky při změně nastavení
  • Menší velikost stroje
  • I menší dávky stále mohou být ziskové
  • Méně pravidelné údržby

Představujeme inteligentní polohovací systémy itrak

Inteligentní polohovací systém iTRAK® je modulárním, odstupňovaným a lineárním motorovým systémem.

Modernizace návrhu stroje

Inteligentní polohovací systém iTRAK představuje příležitost k revoluci při návrhu stroje, která nebyla k vidění po desítky let. Podívejte se, jakým způsobem se konstrukce stroje změnila z mechanických vedení na elektronická vedení a nakonec nezávislou technologii iniciátorů. Toto video ukazuje, jak můžete zkombinovat spojitý a přerušovaný pohyb, přímé řízení pohybů pohonu a vysoce výkonné servořízení, aby se zvýšila kapacita, zkrátila doba na seřízení a zmenšila celková velikost stroje.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.