Software pro návrhy a provozy

Zvýšení výroby a provozní produktivity díky technologii

Pomůžeme vám jednodušeji a produktivněji zvládat vaši práci. Ať už navrhujete řídicí a provozní systémy, nebo podáváte zprávy na základě obrovského množství dat ve výrobním procesu, poskytneme vám softwarová řešení, která zlepší vaše výsledky a zjednoduší jejich dosažení. Propojení našeho softwaru a prvotřídních systémů automatizace a řízení poskytuje souvislý proces od fáze zavádění až po analytiku.


Technický návrh pro provoz

Technický návrh pro provoz

Software pro návrh pomáhá maximalizovat produktivitu automatizace díky zkrácení času návrhu. Tento software pomáhá navrhnout možnosti pro snížení nákladů díky konzistentním, modulárním řešením zlepšujícím účinnost výroby.


Vizualizace operací s operátorským rozhraním

Vizualizace operací s operátorským rozhraním

Moderní řešení operátorského rozhraní je více než jen nazdobenou grafikou. Operátorské rozhraní můžete rozšířit za hranice vašeho výrobního zařízení, abyste získali kritický náhled podle požadavků a zlepšili produktivitu uživatelů na všech úrovních vaší organizace.


Inteligentní rozhodování

Inteligentní rozhodování

Data se ve vašich operacích vyskytují všude. Výrobní inteligence poskytuje přidanou hodnotu na základě dat, které vaše továrna neustále generuje. Díky správným nástrojům můžete konsolidovat data z mnoha zdrojů a dávat je do souvislostí. Můžete je přeměnit na zprávy, převést do formy přehledů a analytických nástrojů, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí ke zvýšení produktivity a výkonnosti.


Průmyslová produktivita mobilních dodávek

Průmyslová produktivita mobilních dodávek

Zvyšte produktivitu o 33 sekund za hodinu pro každou průmyslovou roli s nulovým počtem konfliktů. Pokud toho dosáhnete v továrně s 2 000 lidmi, můžete zvýšit produktivitu. Můžete změnit názor, že zařízení (telefon, tablet nebo PC) je pouhým klientem. Můžete aktivovat zařízení jako chytrý uzel a poskytovat nové funkce ke zvýšení produktivity.


Zlepšování průmyslového využití energie

Zlepšování průmyslového využití energie

Strategické řízení energie vám umožní získat kontrolu nad využitím vaší energie, snížit její spotřebu bez dopadu na výrobu a zvýšit ziskovost. Když zkombinujete vaše výrobní a energetická data pro inteligentní řízení energie, budou vaše zdroje energie připravené v reálném čase. Můžete také identifikovat oblasti, které potřebují optimalizaci, a zlepšit efektivitu a ziskovost operací.


Zvýšení produktivity s architekturou typu tenký klient

Zvýšení produktivity s architekturou typu tenký klient

ThinManager® snižuje provozní náklady zjednodušením řízení serverů, tenkých klientských terminálů, správy aplikací a řízení uživatelských rolí. Kromě toho rozšiřuje Relevance® toto zjednodušené řízení a zabezpečení na mobilní klienty rozlišením umístění každého zařízení před autorizací dodávky obsahu. 

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.