Dynamické procesní systémy mohou obsahovat dlouhé intervaly zpoždění, procesní přestávky nebo inverzní dynamické reakce. Tyto výzvy lze jen obtížně řídit standardními PID řídicími prvky. Modelové prediktivní řízení (MPC) PlantPAx® je navrženo tak, aby pracovalo se standardním hardwarem Logix a zvládá nejnáročnější problémy pokročilého řízení. Snadno se nastavuje, chápe a integruje do zbývající části vašeho procesního řídicího systému.

Dosáhněte maximální ziskovosti

Koordinuje interakci s mnoha proměnnými

Modelové prediktivní řízení umožňuje vyřešit obtížné výzvy pokročilého řízení pomocí jednoho z nejsnadněji použitelných dostupných pokročilých nástrojů. Modelové prediktivní řízení (MPC) PlantPAx je v základu odvozeno od serverového modelového prediktivního řízení Pavilion8®.‐ Toto řešení bylo prověřeno ve stovkách nejsložitějších a nejnáročnějších problémů řízení po celém světě. Modelové prediktivní řízení Pavilion8 je jedním z nejlépe fungujících nástrojů na světě. Modelové prediktivní řízení PlantPAx je odvozeným algoritmem optimalizovaným pro práci v prostředí Logix a určeným pro maximálně snadné použití.

Modelové prediktivní řízení ve stávajícím šasi platformy Logix

Vlastnosti

  • Vykonávejte až pět nezávislých aplikací modelového prediktivního řízení na jednom modulu
  • Vyviňte a implementujte modelové prediktivní řízení pro až 10 CV, 10 MV a 10 DV
  • Implementujte plně funkční modelové prediktivní řízení

Výhody

  • Snížení odchylek kvality výrobku až o 75 %
  • Snížení spotřeby energie až o 20 %
  • Zvýšení výrobní kapacity až o 25 %
  • Maximalizace procesních výnosů

Nejvýkonnější výrobní společnosti na světě používají modelové prediktivní řízení.

Průmyslové aplikace

Modelové prediktivní řízení PlantPAx poskytuje řešení vodního hospodářství

K udržení cenově dostupného napájení vodou nástroje EnWin použily model trvalého zlepšování k optimalizaci procesních operací pomocí změn a kapitálových projektů. Naše řešení modelového prediktivního řízení poskytlo schopnost monitorovat a řídit čerpací stanoviště na základě mnoha faktorů. Konečný výsledek umožnil aplikaci Enwin omezit počet přerušení dodávek vody o 21 % v celém vodním rozvodném systému díky implementaci modelového prediktivního řízení.

„Přivítali jsme příležitost spolupracovat se společností Rockwell Automation na testování palubního řešení modelového prediktivního řízení.“

Garry Rossi, ředitel produkce vody, EnWin Utilities

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.