Výrobci čelí trvalému tlaku na snižování nákladů a složitosti a využívání investic do stávajících technologií. Musí být schopní reagovat na rychle se měnící obchodní priority a požadavky zákazníka. Modelové prediktivní řízení (MPC) Pavilion8® je řešením, které usnadňuje rychlou reakci na požadavky trhu, trvalé snižování nákladů a konzistentní dosahování cílů kvality.

Dosáhněte maximální ziskovosti

Modelové prediktivní řízení

Modelové prediktivní řízení Pavilion8® je modulární softwarovou platformou a základem našich průmyslových řešení. Software Pavilion8 MPC využívající výkonné modelovací jádro obsahuje moduly pro řízení, analýzy, monitorování, vizualizace, sklady a integraci a kombinuje je do vysoce hodnotných aplikací.

Pokročilé řízení

Snadné použití

 • Uživatelské rozhraní využívající prohlížeč
 • Místní jazyková podpora
 • Detekce uživatelských událostí, notifikace a výstrahy
 • Konfigurovatelné osobní náhledy
 • Jasná a jednoduchá prezentace informací ve formě náhledu na součásti

Přímočaře k integraci

 • Architektura tvořená webovými službami využívá běžné technologické standardy a komponenty (J2EE, SOAP, XML, SQL)
 • Integrace založená na otevřených standardech pro různé datové zdroje využívající OPC, OLE-DB a JDBC ODBC

Přizpůsobuje se měnícím se obchodním potřebám

 • Uživatelské rozhraní využívající prohlížeč
 • Integrované modelovací analytické jádro pro vývoj modelů založené na historických procesních datech, prvních základních rovnicích, rozhodovací logice a aritmetických výpočtech
 • Škálovatelné pro obrovské množství datových zdrojů, výpočtů, uživatelů, náhledů a zpráv

Řízení Pavilion8 pro komplexní procesy

Společnost Fonterra předělává svůj systém standardizace

Stávající standardizační systém Batch Milk představoval pro společnost Fonterra celou řadou výzev. Náš lineární standardizační systém modelového prediktivního řízení Pavilion8 vytvořil pro tuto společnost mnohem agilnější a schopnější provozní podmínky. Toto řešení minimalizovalo ztráty bílkovin a tuku a současně zachovalo shodu s ustanoveními kodexu pro lepší kompoziční řízení sušeného mléka.

Přečtěte si další případové studie modelového prediktivního řízení (MPC)

Přečtěte si více o našich průmyslových řešeních

Poskytuje nejvyšší návratnost investice

Metodologie zapojení zákazníků

Vyhodnotit

 • Navrhnout a naplánovat
 • Potvrdit obchodní hodnotu
 • Stanovit předpoklady
 • Stanovit metriku zkušebních testů

Dodat

 • Navrhnout, vyvinout a nasadit
 • Shromáždění a validace dat
 • Vývoj modelu
 • Rozmístění aplikace

Audit

 • Uvedení do provozu
 • Konfigurace klíčových ukazatelů výkonnosti
 • Školení
 • Validace výkonnosti

Udržitelnost

 • Podpora
 • Přenos znalostí
 • Měření výkonnosti
 • Trvalá podpora

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.