Pokročilé řízení procesů

Škálovatelné modelové prediktivní řízení pomáhá dosáhnout optimálních operací

Mnoho společností se přesouvá od výrobou řízených operací k výrobě založené na požadavcích zákazníka,  aby si tak udržely konkurenceschopnost na současném globálním trhu,. Výsledkem je, že výrobci musí přeformulovat jejich výrobní metodologii. Představují celou řadu produktů s vysokou přidanou hodnotou, dochází k častějším změnám a výrobní cykly se zkracují. Toto nové prostředí vyžaduje pokročilé strategie řízení procesů a technologii modelového prediktivního řízení (MPC).


Odstupňované modelové prediktivní řízení

Odstupňované modelové prediktivní řízení

Modulární softwarová platforma Pavilion8® je základem našich průmyslových řešení. Tato softwarová platforma zahrnuje moduly určené k řízení, analýze, monitorování, vizualizaci, skladování a integraci a kombinuje je do aplikací s vysokou přidanou hodnotou. Odstupňované, flexibilní a snadno integrovatelné do stávající obchodní a výrobní infrastruktury. Řízení Pavilion8 je lepší než alternativní technologie.


Modelové prediktivní řízení (MPC) v procesoru Logix

Modelové prediktivní řízení (MPC) v procesoru Logix

Naše řešení PlantPAx® MPC je určeno pro standardní hardware Logix. Toto řešení vám pomůže zvládnout většinu náročných úkolů pokročilého řízení. Modelové prediktivní řízení (MPC) PlantPAx je odvozeno od serverové verze MPC Pavilion8 a lze ho snadno konfigurovat, pochopit a integrovat se zbytkem procesního řídicího systému.

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.