Kontakty pro média

Česká Republika

Profesionálové z oblastí médií mohou kdykoliv kontaktovat naše spolupracovníky z oddělení pro styk s veřejností. Pro témata, která se netýkají médií, kontaktujte prosím lokální kancelář nebo lokálního distributora.